MDDP wzmacnia zespół VAT

Świat podatku VAT to świat pełen dynamiki, w którym zmiana jest jedynym stałym elementem. Nowe zasady rozliczeń, Krajowy System e-Faktur, planowane przez Komisję Europejską konstrukcje wynikające z projektu VAT in the Digital Age, zmiany praktyki wynikające z orzecznictwa TSUE i polskich sądów administracyjnych – to tylko niektóre wyzwania, z którymi na co dzień lub co pewien czas  muszą sobie radzić podatnicy. Wobec nieustająco i szybko rosnącego znaczenia podatku VAT  firma MDDP wzmacnia swój zespół doradztwa w tym obszarze, zespół, który już dziś jest jednym z największych i najważniejszych na polskim rynku doradczym. Z dniem 2 kwietnia 2024 do Zespołu VAT w MDDP dołączył doświadczony ekspert w dziedzinie VAT  – dr Paweł Selera.

Dr Paweł Selera  ma prawie 20-letnie doświadczenie w obszarze podatków. Co szczególnie ważne, zdobywał je zarówno w branży doradczej (w Niemczech i w Polsce, także w MDDP), jak i w Ministerstwie Finansów, gdzie przez kilka lat kierował Departamentem Podatku od Towarów i Usług.  W tym czasie był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie szeregu rozwiązań jak choćby zestawu przepisów upraszczających i modernizujących rozliczenia VAT (tzw. SLIM VAT),  regulacji wdrażających – po wielu latach opóźnienia – konstrukcje grup VAT i opcji opodatkowania usług finansowych, czy szczególnie skomplikowanego pakietu e-commerce etc. W ostatnim czasie był odpowiedzialny za część legislacyjną projektu wdrożenia KSeF.

Dr Paweł Selera ma bardzo bogate doświadczenie regulacyjne nie tylko w obszarze tworzenia polskich przepisów – był także zaangażowany w prace przygotowujące nowelizacje Dyrektywy i unijnych przepisów wykonawczych, brał udział w  pracach Rady Unii Europejskiej  i Komitetu VAT. Reprezentował Polskę w pracach OECD a także przed TSUE.

Tomasz Michalik, prezes zarządu oraz szef zespołu VAT w MDDP:

„Cieszymy się, że po latach Paweł wraca do MDDP. Znamy go dobrze i wiemy, że jest dużej klasy doradcą podatkowym, znawcą VAT szczególnie w obszarze obrotu międzynarodowego i usług finansowych. To obszary niezmiernie istotne dla naszych klientów. A jego kilkuletnie kierowanie Departamentem Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansowym sprawia, że ma absolutnie unikalny zestaw doświadczeń łączących perspektywę podatnika i aparatu skarbowego. Jego wiedza o KSeF a także wszechstronne doświadczenie z biznesu i administracji to ogromny kapitał doradczy, który bardzo wzbogaci zespół VAT w MDDP”.

Facebook
Twitter
LinkedIn