Nowe rozporządzenie w sprawie formularzy TPR już opublikowane!

13 września w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych.

Nowe zasady będą obowiązywać dla formularzy TPR składanych za rok podatkowy, rozpoczynający od dnia 1 stycznia 2022 r. Transakcje realizowane w 2021 r. należy, co do zasady, raportować zgodnie z przepisami rozporządzenia obowiązującego przy składaniu TPR za 2020 rok. Natomiast rozporządzenie zawiera też przepisy odnoszące się do formularzy TPR składanych za wcześniejsze okresy (w przypadku osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r., ale nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r., dla osób fizycznych za rok podatkowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2021 r. i kończący nie później niż 31 grudnia 2021 r.).

Co się zmieni?

Rozporządzenie wprowadziło planowane zmiany do formularzy TPR, o których informowaliśmy Państwa w jednym z poprzednich wpisów. Niewątpliwie istotnym ułatwieniem dla podatników będzie brak konieczności składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji TP w formie odrębnego dokumentu. Treść oświadczenia będzie stanowiła element formularza TPR za 2022 rok i już na etapie jego uzupełniania podatnik potwierdzi fakt posiadania dokumentacji i stosowania rynkowych cen.

Kolejnym ułatwieniem będzie ograniczenie raportowanych informacji m.in. dla transakcji korzystających z uproszczenia safe harbour, transakcji tzw. czystego refakturowania, czy realizowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców. Dla tych transakcji w formularzu TPR nie będzie wykazywać się informacji o metodzie weryfikacji cen transferowych.

Same ułatwienia?

Niestety nie, w nowym formularzu podatnicy będą zobowiązani do przedstawienia bardziej szczegółowych informacji m.in. o korektach porównywalności. Konieczne będzie wskazanie, czy taka korekta wpłynęła na zmianę wyniku o mniej lub więcej niż 30% albo wybranie opcji braku możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik.

Poza dotychczas raportowanymi wskaźnikami finansowymi podmiotu, pojawi się nowy wskaźnik – udział kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu. Nie są to pozycje wyodrębnione w sprawozdaniu finansowym, konieczna będzie ich dodatkowa kalkulacja na potrzeby wypełnienia formularza TP-R, co niewątpliwie będzie wiązało się z kolejnymi obowiązkami dla podatników przy składaniu TP-R w przyszłym roku.

Teoria a praktyka

W ślad za publikacją nowego rozporządzenia niestety nie pojawiły się nowe wzorce formularzy TPR. Obecnie dostępne interaktywne formularze nie uwzględniają zmian wynikających z ogłoszonego rozporządzenia. W efekcie na dzień dzisiejszy nie wiadomo jak zmiany teoretyczne przełożą się na techniczne kwestie uzupełniania formularzy. Natomiast Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w najbliższym czasie planuje udostępnienie zaktualizowanego schematu formularzy za 2021 r. Będzie on uwzględniał ograniczony zakres informacji dla transakcji realizowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców, transakcji rajowych oraz korzystających z uproszczenia safe harbour. Wczoraj pojawiła się również zapowiedź nowelizacji rozporządzeń TPR na 2022 rok w związku z planowanymi zmianami w zakresie transakcji rajowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Publikacja nowych rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych (podatki.gov.pl)

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn