Obowiązkowy KSeF dopiero od 1 stycznia 2024 roku – podatnicy zyskali czas na wdrożenie zmian w swoich systemach

Z przyjętej i opublikowanej 26 czerwca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (L 168/81) Decyzji Wykonawczej Rady UE nr 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. wynika, że obowiązkowy Krajowy System e-Faktur zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2024 roku. Rada UE poparła obowiązkowy KSeF w Polsce z wyjątkiem terminu wejścia w życie przepisów. Oznacza to, że do końca 2023 roku KSeF pozostanie dobrowolnym rozwiązaniem dla podatników.

Niemniej jednak wskazany obowiązkowy Krajowy System e-Faktur będzie obowiązywał zgodnie z ww. Decyzją Rady przez 3 lata tj. w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2026. Po tym okresie Polska – w celu przedłużenia jego funkcjonowania – będzie zobowiązana do wystąpienia o przedłużenie okresu stosowania tego rozwiązania wraz ze sprawozdaniem oceniającym skuteczność środków krajowych.

Ponadto, decyzja Rady UE zawiera informację, że KSeF będzie ograniczony do podatników mających siedzibę na terytorium Polski. Wątpliwością pozostaje, czy obligatoryjnym KSeF zostaną objęci podatnicy zagraniczni zarejestrowani do celów VAT w Polsce, którzy nie posiadają siedziby na terytorium Polski, a jedynie stałe miejsce prowadzenia działalności. Tę wątpliwość powinny rozwiać oczekiwane krajowe regulacje.

W niniejszej decyzji jasno wskazano, iż nowy system e-Faktur nie może naruszać praw podatników do otrzymywania faktur w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jak również to, że jego terminowe obowiązywanie ma na celu umożliwić ocenę właściwości i skuteczności założonych celów.

Znaczenie w VAT

Odroczenie terminu obowiązkowego KSeF należy ocenić pozytywnie. Wdrożenie systemu to niełatwe i wieloetapowe zadanie stojące przed podatnikami. Dostosowanie przedsiębiorstwa do zupełnie nowego systemu wymaga zaangażowania zespołów informatycznych, finansowych i organizacyjnych oraz stworzenia lub aktualizacji wewnętrznych procedur – chociażby w zakresie weryfikacji prawidłowości wystawionych faktur. Dzięki przesunięciu terminu podatnicy zyskają więcej czasu na prace wdrożeniowe, dostosowanie się do nowych przepisów, jak również szkolenia pracowników.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn