Zmiany w prawie

Obowiązkowy KSeF jednak od 1 stycznia 2024 roku

Z opublikowanej decyzji Rady UE wynika, że obowiązkowy Krajowy System e-Faktur zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2024 roku. Rada UE poparła obowiązkowy KSeF w Polsce z wyjątkiem terminu wejścia w życie przepisów. Oznacza to, że do końca 2023 roku KSeF pozostanie dobrowolnym rozwiązaniem dla podatników.

Ponadto decyzja Rady UE zawiera informację, że KSeF będzie ograniczony do podatników mających siedzibę na terytorium Polski. Wątpliwością pozostaje, czy obligatoryjnym KSeF zostaną objęci podatnicy zagraniczni zarejestrowani do celów VAT w Polsce, którzy nie posiadają siedziby na terytorium Polski a jedynie stałe miejsce prowadzenia działalności. Tę wątpliwość powinny rozwiać oczekiwane krajowe regulacje.

Znaczenie w VAT

Odroczenie terminu obowiązkowego KSeF należy ocenić pozytywnie. Wdrożenie systemu to niełatwe i wieloetapowe zadanie stojące przed podatnikami. Dostosowanie przedsiębiorstwa do zupełnie nowego systemu wymaga zaangażowania zespołów informatycznych, finansowych i organizacyjnych oraz stworzenia lub aktualizacji wewnętrznych procedur – chociażby w zakresie weryfikacji prawidłowości wystawionych faktur. Dzięki przesunięciu terminu podatnicy zyskają więcej czasu na prace wdrożeniowe, dostosowanie się do nowych przepisów, jak również szkolenia pracowników.

Autor: Joanna Ryś-Bednarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz