Pierwsze obowiązki związane z mechanizmem CBAM od 1 października 2023 r.

1 października 2023 r. weszło w życie rozporządzenie[1] dotyczące granicznego podatku węglowego CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Ten mechanizm jest instrumentem polityki klimatycznej UE i wprowadza nowe procedury ustalania ceł na unijnych granicach, z uwzględnieniem emisji CO2 importowanych wyrobów z branż energochłonnych.

Obowiązki związane z CBAM dotyczą importu wyrobów wymienionych w rozporządzeniu, identyfikowanych szczegółowo za pomocą kodów Nomenklatury Scalonej CN: cementu, nawozów, żeliwa i stali, aluminium, energii elektrycznej oraz wodoru. Mechanizm CBAM będzie wprowadzany stopniowo. W okresie przejściowym, od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r., opłaty za emisje nie będą pobierane. Przedsiębiorcy pozostają jednak zobowiązani do składania kwartalnych sprawozdań dotyczących emisji CO2 dla importowanych towarów objętych mechanizmem CBAM. Jednocześnie mają obowiązek raportowania opłat za emisję gazów cieplarnianych należnych w kraju pochodzenia.

Znaczenie dla przedsiębiorców

Wejście w życie rozporządzenia oznacza, że w celu rozpoznania obowiązków związanych
z CBAM przedsiębiorcy powinni szczegółowo zweryfikować rodzaje importowanych towarów pod kątem ich klasyfikacji oraz pochodzenia. 

CBAM jako mechanizm z założenia nakładający dodatkowe koszty na importerów towarów z krajów trzecich, które nie stosują wspólnotowych środków w obszarze redukcji CO2, może mieć wpływ na kształt łańcuchów dostaw oraz przeorganizowanie procesów związanych z dostawami międzynarodowymi w wielu branżach.

***

[1] Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2023/956 z 10 maja 2023 r.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn