Planowane przedłużenie terminów na obowiązki cen transferowych za 2021 r.

Opublikowany właśnie projekt nowelizacji ustawy tzw. tarczy antycovidowej zakłada wprowadzenie przedłużenia terminów na wypełnienie obowiązków z obszaru cen transferowych za 2021 r. Dla większości podatników oznacza to, że podobnie jak w 2020 i 2021 r., termin na wypełnienie obowiązków cen transferowych przypadnie na 31 grudnia 2022 r.

Jakie są nowe terminy?

Analogicznie do poprzednich lat, nowelizacja tarczy antycovidowej przewiduje przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zamiast 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, podatnicy będą musieli wypełnić swoje obowiązki sprawozdawcze w przedłużonym terminie:

  • do 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.,
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

W praktyce większość podatników (których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym) będzie musiała złożyć formularz TPR oraz oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Pozostałe obszary cen transferowych w nowelizacji

Projekt zmienionych przepisów zakłada także włączenie transakcji z/pomiędzy zakładami zagranicznymi do możliwości wykorzystania zwolnienia ze sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji krajowych (pod warunkiem poniesienia straty podatkowej ze spadkiem co najmniej 50% przychodów za dany rok podatkowy.

Przepisy tarczy antycovidowej bez zmian

Wspomniana nowelizacja nie zakłada zmian w tarczy antycovidowej w pozostałych ułatwieniach z obszaru cen transferowych, przez co podatnicy w dalszym ciągu będą mogli w 2022 r. korzystać z:

  • przedłużenia terminu dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File) o 3 miesiące,
  • możliwości podpisania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przez osoby uprawnione do reprezentacji (poza pełnomocnikami), zamiast całego zarządu,
  • zwolnienia z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty przy dokonywaniu korekt cen transferowych.

Należy podkreślić, że opisana nowelizacja jest na razie na etapie projektu. Nie przewidujemy jednak kolejnych zmian w tym zakresie, ponieważ przedłużenia terminów są analogiczne do dwóch ostatnich lat.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn