Polski Ład – ulga na powrót – nowy przywilej podatkowy dla osób osiedlających się w Polsce

W Parlamencie zakończyły się prace nad nowelizacją ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Jedną z nowych propozycji jest „ulga na powrót”, czyli zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu osób przeprowadzających się na stałe do Polski.

Dla kogo ulga na powrót?

Ulga na powrót będzie przysługiwać każdej osobie, która na stałe zamieszka w Polsce i:

 1. będzie miała w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy,
 2. nie miała miejsca zamieszkania na terytorium Polski w roku i przez 3 lata poprzedzające moment przeprowadzki do Polski,
 3. spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
 • mieszkała:
  • nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat w państwie członkowskim UE, EOG, Szwajcarii, Australii, Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Nowej Zelandii, Republice Korei, Wielkiej Brytanii, USA lub
  • nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat w Polsce,
 1. może udokumentować miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do ulgi na powrót,
 2. nie korzystała wcześniej z ulgi na powrót (dotyczy sytuacji przyszłych, w których ktoś już raz z takiej ulgi by skorzystał).

Jak będzie działać ulga na powrót?

W ramach ulgi przychody do kwoty 85 528 zł rocznie będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych przez 4 kolejne lata podatkowe.

Ulga obejmie:

 • przychody z pracy,
 • przychody z umów zlecenia,
 • przychody z działalności gospodarczej (we wszystkich formach opodatkowania poza kartą podatkową).

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn