Projekt Krajowego Systemu e-Faktur z kolejnymi modyfikacjami – termin na wdrożenie wydłużony do 1 lipca 2024 r.

16 lutego 2023 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa zorganizowana przez Ministerstwo Finansów [dalej: MF], na której zostały omówione korekty projektu ustawy dot. Krajowego Systemu e-Faktur [dalej: KSeF].

W wyniku szeroko prowadzonych konsultacji publicznych przedstawiono propozycje m.in. następujących zmian:

  • przesunięcie wejścia w życie przepisów dot. KSeF jako rozwiązania obligatoryjnego na 1 lipca 2024 r.;
  • dla podatników zwolnionych „podmiotowo” oraz przedmiotowo z VAT – obowiązkowy KSeF dopiero od 1 stycznia 2025 r.;
  • paragony do 450 zł (z NIP nabywcy) będą uznawane za faktury uproszczone tylko do końca 2024 r.;
  • wyłączenie z KSeF tzw. faktur konsumenckich (w relacji B2C);
  • bilety uznawane za fakturę np. paragony za przejazd płatną autostradą – poza KSeF;
  • doprecyzowano przepisy na wypadek awarii systemu po stronie podatnika (tryb offline);
  • likwidacja not korygujących zarówno w KSeF, jak i poza nim;
  • liberalizacja sankcji oraz odroczenie ich stosowania do końca 2024 r.

Jak poinformowało MF, celem zaproponowanych zmian było wyjście naprzeciw oczekiwaniom podatników poprzez uwzględnienie postulatów zgłaszanych m.in przez organizacje przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz sektora IT. Jednym z nich było zapewnienie dodatkowego czasu potrzebnego na wdrożenie nowego systemu. Dla wielu firm proces wdrożeniowy polegający na dostosowaniu wewnętrznych systemów oraz stworzeniu nowych procedur to duże wyzwanie.

Znaczenie w VAT

MF stawia na digitalizację sektora publicznego. KSeF przyniesie wiele korzyści dla budżetu, ponieważ w zamyśle resortu będzie to skuteczny sposób na walkę z oszustwami podatkowymi oraz zabezpieczenie wpływów z VAT.

Niewątpliwie system ten będzie miał również wpływ na rozwój biznesu.  KSeF ma bowiem zapewnić sprawny obieg dokumentów, ich automatyczną archiwizację, a także dostęp do informacji zawartych na fakturze w czasie rzeczywistym. Podatnicy będą mogli liczyć także na szybszy zwrot podatku VAT, który zostanie skrócony z 60 do 40 dni.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn