Ryczałt od przychodów zagranicznych – nowy przywilej podatkowy dla osiedlających się w Polsce

W Parlamencie zakończyły się prace nad nowelizacją ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jedną z nowych propozycji, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.jest opcja wyboru ryczałtu od przychodów zagranicznych przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania do Polski.

Dla kogo ryczałt od przychodów zagranicznych?

Dla osób przeprowadzających się na stałe do Polski, które nie posiadały miejsca zamieszkania w Polsce przez co najmniej 5 z 6 lat poprzedzających rok przeprowadzki do Polski. Z ryczałtu skorzystać będą mogli również członkowie rodziny takiej osoby (małżonek, dziecko).

Na czym będzie polegać?

Przychody osiągane poza Polską (z wyjątkiem tych uzyskiwanych w ramach zagranicznej jednostki kontrolowanej) będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem wynoszącym 200 tys. zł rocznie.

W przypadku członka rodziny wysokość ryczałtu wyniesie 100 tys. zł rocznie.

Ponadto podatnicy nie będą zobowiązani do deklarowania przychodów zagranicznych w Polsce.

Z ryczałtu będzie można korzystać przez 10 kolejno następujących po sobie lat.

Pod jakimi warunkami można skorzystać z ryczałtu?

  • Złożenie oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów zagranicznych w określonym terminie wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagany okres zamieszkania poza granicami Polski.
  • Ponoszenie wydatków w wysokości 100 tys. zł rocznie na cele określone w odrębnych przepisach związane m.in. z rozwojem nauki i szkolnictwa, ochroną dziedzictwa kulturowego czy krzewienia kultury fizycznej (warunek ten nie będzie dotyczył członka rodziny).

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn