Statystyki APA za pierwszy kwartał 2022 roku

Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała najnowsze dane statystyczne dotyczące uprzednich porozumień cenowych (APA).

Podsumowując opublikowane statystyki, w pierwszym kwartale 2022 roku zawartych zostało jedynie 14 uprzednich porozumień cenowych (wszystkie z nich to porozumienia jednostronne). Mimo że w 2021 roku padł rekord odnośnie liczby zawartych porozumień (101), to dane za pierwszy kwartał 2022 roku nie napawają optymizmem.

Postępy, na podstawie danych za ostatnie trzy miesiące, nie są zbyt widoczne i z pewnością nie będą zadowalające dla podatników, którzy złożyli wnioski o APA. Jak informuje KAS, według stanu na dzień 31 marca 2022 r. nierozpatrzonych było aż 399 wniosków (w tym 348 o porozumienia jednostronne, 50 o dwustronne oraz 1 o wielostronne). Jest więc to nadal ogromna liczba, z którą KAS próbuje sobie poradzić od 2 lat.

Jak zapewnia organ, trwają prace nad usprawnieniem tego procesu, aby był bardziej efektywny, a przede wszystkim mniej czasochłonny niż obecnie. Na chwilę obecną nie zaproponowano jednak żadnych konkretnych rozwiązań.

Ponadto niestety nic nie zapowiada, aby średni termin obsługi wniosków o porozumienia cenowe jednostronne, który uległ wydłużeniu z 12 miesięcy w 2020 r. do 20 miesięcy w 2021 r., zmienił się na korzyść podatników w 2022 r.

Warto przy tym również zauważyć, że wraz z Polskim Ładem, tj. od 1 stycznia 2022 r. został zniesiony art. 15e ustawy o CIT limitujący możliwość zaliczenia wydatków na usługi niematerialne w koszty uzyskania przychodów.

Dotychczas skutecznym sposobem na wyłączenie z limitu było właśnie pozyskanie uprzedniego porozumienia cenowego. Dlatego też tak ważne jest dla podatników, aby jak najszybciej zostały rozpatrzone złożone przez nich uprzednio wnioski  za okres kiedy przepis ten obowiązywał (tj. lata 2018-2021).

Należy pamiętać, że czas oczekiwania na decyzję APA ma bezpośrednie przełożenie na płynność finansową i rozliczenia podatkowe podatnika. Tak jak wskazaliśmy powyżej — przedłużający się czas rozpatrywania wniosku o APA może wpływać bezpośrednio, chociażby na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków ponad określony w ustawie limit. 

Dodatkowo, podatnicy oczekując na wydanie decyzji nie mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowywania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji objętych porozumieniem APA. Przekłada się to bezpośrednio na konieczność poniesienia dodatkowych środków finansowych oraz nakładów czasowych na przygotowanie dokumentacji, która w przypadku sprawniejszego rozpatrzenia wniosku mogłaby zostać objęta zwolnieniem.

Wygląda zatem na to, że kolejne lata będą dla KAS wyzwaniem przede wszystkim pod kątem uporania się z dotychczasowymi wnioskami, na które podatnicy nierzadko czekają prawie 2 lata.

Szczegółowe statystyki są dostępne na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów – link tutaj.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn