Transparentność podatkowa coraz bardziej w modzie

W poprzednich artykułach cyklu wskazywaliśmy zagadnienia podatkowe związane z wybranymi działaniami firm podejmowanymi w ramach CSR. Co do zasady te aktywności charakteryzują się dobrowolnością, nie są narzucane przez przepisy.
Świadczą one o wpływie przedsiębiorcy na otoczenie i przyczyniają się do budowania jego pozytywnego wizerunku wśród interesariuszy. Nie można jednak pominąć aspektu najważniejszego z punktu widzenia odpowiedzialności biznesu, a więprawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i polskiej są wdrażane rozwiązania, które mają uszczelnić system podatkowy i zapobiec unikaniu opodatkowania, w tym stosowaniu agresywnej optymalizacji podatkowej. Jednym z takich narzędzi jest obowiązek raportowania,
który wiąże się z podawaniem do publicznej wiadomości kluczowych informacji dotyczących wywiązywania się podatników z płatności danin publicznoprawnych. Czy ich publikacja jest wyłącznie przymusem?

Cały artykuł autorstwa Maria Bogrycewicz, oraz Magdaleny Zamoyskiej, łamach Dziennika Gazety Prawnej – link

 

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]