Wsparcie pracowników z Ukrainy może mieć formę m.in. świadczenia pieniężnego czy dostępu do opieki. Przy spełnieniu określonych założeń nie trzeba od ich wartości naliczać podatku ani składek. Pracodawca udzielający wsparcia swoim pracownikom powinien być w stanie wykazać stosowanie obiektywnych kryteriów. Zasady udzielenia wsparcia powinny być określone tak, aby nie stanowiły formy dyskryminacji czy naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

O ile przy świadczeniach z zfśs konieczne jest stosowanie kryterium socjalnego – co wynika wprost z art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs (uwzględnienie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z zfśs) – o tyle w przypadku świadczeń przyznawanych poza zfśs nie ma takiego obowiązku. Jednak określenie kryteriów przyznawania takich świadczeń jest szczególnie istotne w kontekście uniknięcia ryzyka zarzutu nierównego traktowania pracownika. Nie może być bowiem zupełnej dowolności w przyznawaniu wsparcia pracownikom. Przyznanie pomocy socjalnej poza zfśs może odnosić się także do sytuacji osobistej lub życiowej pracowników i nie powinno być ograniczone tylko do obywateli Ukrainy. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest określenie wsparcia jako elementu wyrównania szans określonej grupy pracowników. Ważne jest jednak wówczas posiadanie obiektywnych podstaw przemawiających za pomocą dla tej grupy zatrudnionych.

Cały artykuł autorstwa Rafała Sidorowicza, doradcy podatkowego i starszego menedżera w Zespole Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP oraz Anny Goleni, adwokata i starszego prawnika w Praktyce Prawa Pracy Osborne Clarke i Justyny Guni, radcy prawnego i prawnika w Praktyce Prawa Pracy Osborne Clarke dostępny na łamach Rzeczpospolitej – link

Dowiedz się więcej z Poradnika MDDP i Rzeczpospolitej “Jak zatrudniać i rozliczać obywateli Ukrainy”:

-Odliczenia mają swoje limity
-Kiedy pobyt i pracę w Polsce należy zalegalizować
-Na jaki rodzaj zatrudnienia się zdecydować
-Rezydencja podatkowa decyduje o rozliczeniach z fiskusem
Trzeba zadbać o formalności

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]