Rozliczanie osób zatrudnionych z Ukrainy I 
Szkolenie dla płatników

Sytuacja w Ukrainie spowodowała bezprecedensowy napływ uchodźców do Polski. Tysiące osób przekraczających polską granicę znalazło już zatrudnienie w polskich firmach, korzystając z ułatwień wprowadzonych Specustawą.

Czy wiedzą Państwo, że:

 • zatrudnienie obywateli Ukrainy na terytorium Polski skutkuje powstaniem określonych obowiązków podatkowych po stronie pracownika (zleceniobiorcy), jak i polskiego płatnika. Obowiązki te mogą kształtować się odmiennie w zależności od formy prawnej zatrudnienia, miejsca wykonywania pracy, treści oświadczeń złożonych przez cudzoziemca oraz jego indywidualnej sytuacji osobistej;
 • rewolucja w podatkach, czyli tzw. Polski ład, również ma wpływ na zasady rozliczeń pracowników z zagranicy. W związku ze zbliżającym się końcem 2022 r., za chwilę płatnicy staną przed niełatwym zadaniem prawidłowego sporządzanie rocznej informacji podatkowej dla osób zatrudnionych, a przed nimi już na horyzoncie konieczność dostosowania się do kolejnych zmian podatkowych od 2023 r.;
 • poza elementami podatkowymi, zatrudnienie obywateli Ukrainy niesie ze sobą liczne problemy i wątpliwości z zakresu prawa pracy i prawa imigracyjnego. Warunkiem właściwego zatrudnienia cudzoziemca jest posiadanie przez niego legalnego pobytu na terytorium Polski oraz podstawy legalizującej świadczenie pracy w Polsce,  co w warunkach ciągłych zmian przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców stanowi nie lada wyzwanie dla polskich pracodawców.

Podczas warsztatów eksperci Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP we współpracy z ekspertami Praktyki Prawa Pracy kancelarii Osborne Clarke przeanalizują specyfikę warunków zatrudnienia pracowników i współpracowników z Ukrainy w oparciu o różne obowiązujące w Polsce przepisy prawne.

Dążymy do tego, aby uczestnicy otrzymali konkretną, praktyczną wiedzę, wykraczającą poza samą treść przepisów. Zasadą jest, że odpowiadamy na wszelkie pytania zgłoszone przed lub podczas warsztatów.

1. Rezydencja podatkowa pracowników i zleceniobiorców z Ukrainy

 • zasady ogólne,
 • kontekst wojny w Ukrainie,
 • rezydencja osoby zatrudnionej w kontekście obowiązków płatnika
 • certyfikat rezydencji
 • aktualne stanowisko organów podatkowych

2. Rozliczanie umów z pracownikami z zagranicy

 • kalkulacja zaliczek na PIT w 2022 r. i w 2023 r.
 • opodatkowania wsparcia finansowego i rzeczowego dla pracowników

3. Rozliczanie umów zlecenia

 • pobyt zleceniobiorcy w Polsce do 183 dni i powyżej 183 dni
 • kiedy płatnik zwolniony jest od poboru zaliczki / ryczałtu
 • oświadczenia od zleceniobiorców – jak wpływają na obowiązki płatnika

4. Ulga na powrót i inne ulgi – kiedy mogą z nich skorzystać pracownicy i zleceniobiorcy z Ukrainy?

5. O czym pamiętać sporządzając roczny PIT-11 lub IFT-1?

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

7. Sytuacje szczególne i ich wpływ na obowiązki polskiego płatnika

– praca zdalna z terytorium Ukrainy na rzecz polskiej firmy,

– równoległa kontynuacja umowy z ukraińskim pracodawcą.

1. Zatrudnienie obywateli Ukrainy:

 • główne zasady zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 • legalny pobyt w oparciu o specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy;
 • legalizacja pobytu obywateli Ukrainy nieobjętych specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy
 • dostęp do rynku pracy w Polsce
 • obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem cudzoziemca

Warsztaty kierujemy do:

 • osób odpowiedzialnych bezpośrednio za sprawy kadrowo-płacowe, osób zarządzających działami kadr, kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. wynagrodzeń, specjalistów ds. kadr i płac,

 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych, przedstawicieli działów księgowości,

 • specjalistów ds. podatków,

 • pracowników, osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i współpracowników B2B.

 • Tematyka warsztatów dostosowana do specyfiki i potrzeb Klienta.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi w trakcie spotkania.
 • Możliwość zgłoszenia tematów ważnych dla uczestników do uwzględnia w programie szkolenia.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Ustalany indywidualnie z Klientem i uzależniony od szczegółowej tematyki szkolenia i liczby uczestników.
 • Dedykowane dla firmy, zamknięte warsztaty z ekspertami MDDP dostosowane do specyfiki działalności Klienta.
 • Warsztaty przeprowadzamy w formule online (platforma MS Teams lub narzędzie klienta), w terminie wcześniej uzgodnionym z Państwem.
 • Do 4 godzin, wliczając 1-2 przerwy w trakcie spotkania oraz czas na pytania od uczestników.
 • Liczba uczestników warsztatu po stronie klienta jest nieograniczona.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@balonowarepublika.pl

Anna Misiak

Partner I Doradca podatkowy I Szefowa Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców
Email: anna.misiak@mddp.pl
+48 500 046 024

Anna Golenia

Adwokat I Senior Associate I Praktyka Prawa Pracy
Email: anna.golenia@osborneclarke.com
+48 504 399 787

Rafał Sidorowicz

Starszy menedżer I Doradca podatkowy
Email: rafal.sidorowicz@mddp.pl
+48 506 788 582