Usługi wewnątrzgrupowe – jak zabezpieczyć?

Specyfika grupowych usług niematerialnych, wysoka wartość tych kosztów, otrzymywanie faktur rzutem na taśmę z końcem roku sprawiają, że weryfikacja zasadności nabycia takich usług oraz ocena rzeczywiście osiąganych korzyści może okazać się wyzwaniem dla podatnika. Z tego też względu usługi wewnątrzgrupowe stanowią od wielu lat obszar zainteresowania organów podatkowych w trakcie kontroli.

Co istotne, brak posiadania wystarczających dowodów potwierdzających wykonanie usług niematerialnych może skutkować wyłączeniem wydatków z ich nabycia z kosztów uzyskania przychodów – o czym przekonał się podatnik w jednym z wyroków WSA z 2023 roku.

Co stwierdził sąd?

Sąd w przywołanym wyroku podkreślił, że podatnik jest zobowiązany do przedstawienia dowodów potwierdzających zarówno znaczenie ekonomiczne, jak i podatkowe wydatków na nabycie usług niematerialnych. W tym kontekście sąd jednoznacznie wskazał, że sama faktura czy potwierdzenie zapłaty nie będzie wystarczającym dowodem wykonania usług i potwierdzeniem zasadności ich zakupu. W rezultacie koszty usług niematerialnych nie mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ podatnik nie dostarczył wystarczających dowodów na ich wykonanie oraz ich powiązanie z wynikami finansowymi podatnika. 

Jak zatem bronić usług niematerialnych?

Podatnicy nabywający usługi niematerialne powinni pamiętać o konieczności obrony wydatków traktowanych jako koszty uzyskania przychodu.

Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami ze strony organów podatkowych, warto w tym celu skorzystać z kompleksowego wsparcia doradcy podatkowego i wdrożyć dobre praktyki w celu obrony tych wydatków. W tym celu można również wdrożyć rozwiązania automatyzujące, które pod okiem doradcy mogą zarówno przyśpieszyć proces, jak i zwiększyć jakoś gromadzonych danych.

Istotnym narzędziem weryfikującym, czy i jakie usługi niematerialne są nabywane przez spółkę oraz czy spółka posiada odpowiednie uzasadnienie dla ich nabywania jest przygotowanie dokumentacji benefit test, czyli testu korzyści.

Aby bardziej szczegółowo zapoznać się ze wsparciem, które możemy Państwu zaoferować w zakresie zabezpieczenia usług wewnątrzgrupowych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu oraz pobrania naszego przeglądu orzecznictwa, w którym opisujemy analizowaną skargę „Ceny transferowe w orzecznictwie. Przegląd trendów w 2023 roku”.

Facebook
Twitter
LinkedIn