Zakaz wprowadzania do obrotu niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych i nowe podatki – opłaty od opakowań z tworzyw sztucznych możliwe już w połowie 2021 roku

W lipcu 2021 roku należy się spodziewać wejścia w życie regulacji dotyczących szeroko rozumianych wyrobów jednorazowych z plastiku.

Zakaz wprowadzania do obrotu

Zakazem wprowadzania do obrotu zostaną objęte m.in. patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka, patyczki mocowane do balonów, pojemniki na posiłki i napoje wykonane z polistyrenu ekspandowanego.

Obowiązkowa opłata za opakowanie jednorazowe

Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną będą zobowiązani do pobrania opłaty od wprowadzanego do obrotu opakowania jednorazowego użytku wykonanego z tworzywa sztucznego wskazane w przepisać  – kubki na napoje, pojemniki na posiłki.

Projekt zakłada, że opłata nie będzie wyższa niż 1 zł za sztukę opakowania, ma być dodawana do ceny sprzedawanego towaru i odprowadzana raz na kwartał.

Obowiązkowe opakowania wielorazowe

Wyżej wymienione podmioty będą zobowiązane do zapewnienia nabywcom możliwości zakupu opakowań wielorazowych lub wykonanych z innych niż tworzywo sztuczne materiałów.

Specjalna ewidencja opakowań

Podmioty wprowadzające jednorazowe opakowania do obrotu będą obowiązane do prowadzenia papierowej lub elektronicznej ewidencji nabywanych i wydanych opakowań, z podziałem na placówki.

Podatek od plastiku

Na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego ma być nałożona opłata, w wysokości nie więcej niż 5 gr za sztukę opakowania. Opłata ma być odprowadzana raz w roku.

Przedstawiciel w innych państwach

Polskie podmioty sprzedające na terytorium innego państwa członkowskiego UE produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (m.in. pojemniki na posiłki, pojemniki na napoje, paczki i owijki, kubki na napoje, lekkie plastikowe torby na zakupy lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne) zobowiązane będą do wyznaczenia w drodze pisemnej umowy przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium tego państwa obowiązków wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Niewykonanie tego obowiązku zagrożone będzie karą administracyjną.

Kiedy przepisy? I czy będą skuteczne?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw został umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777253#12777253

Projektowane przepisy stanowią implementację ww. dyrektywy, która powinna być implementowana do polskiego porządku prawnego do 3 lipca 2021r.  Czy projektowane przepisy,  wprowadzane w trudnych dla większości zainteresowanych branż czasach, mają szansę doprowadzić do zmniejszenia zużycia jednorazowego plastiku oraz znalezienia bardziej ekologicznych rozwiązań niż jednorazowe opakowania plastikowe, okaże się za jakiś czas, ale powszechnie wiadomo, że najskuteczniejsza walka ze szkodliwymi odpadami to redukcja ich powstawania.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn