Zaktualizowane Wytyczne OECD i profile krajów

Koniec poprzedniego i początek br. skłoniły OECD do aktualizacji znanych już dokumentów:

  • 13 grudnia 2021 r. zostały zaktualizowane profile krajów na stronie OECD
  • 20 stycznia 2022 r. zostały wydane zaktualizowane Wytyczne OECD

Profile krajów

Na stronie internetowej, OECD publikuje profile krajów w zakresie cen transferowych. W ramach profilu dla każdego kraju znajduje się podsumowanie obowiązujących w nim przepisów, jak również obowiązków z zakresu cen transferowych.

OECD cyklicznie aktualizuje profile poszczególnych jurysdykcji lub dodaje do formularzy nowe informacje (ostatnio w sierpniu dodano pytania dotyczące specyficznych lokalnych przepisów w zakresie transakcji finansowych).

13 grudnia 2021 r. zaktualizowano m.in. profile: Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec czy Polski. OECD dodało również profile dla Albanii, Malediw i Kenii.

Jest to cenne źródło informacji dla podatników, którzy prowadzą działalność w międzynarodowych grupach kapitałowych i muszą w ramach przygotowywanych dokumentacji/analiz uwzględnić przepisy poszczególnych jurysdykcji.

Przy okazji zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym Przewodnikiem po cenach transferowych. Prezentujemy w nim najważniejsze informacje na temat przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji oraz zestaw praktycznych informacji i wskazówek. Przewodnik koncentruje się na jurysdykcjach głównie z Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Wytyczne OECD

20 stycznia br. ukazały się Wytyczne OECD. Wydanie zawiera zmienione wytyczne, z uwzględnieniem dokumentów które były publikowane przez OECD w poprzednich latach:

  • wytyczne dotyczące stosowania metody zysku transakcyjnego oraz wytyczne dla administracji podatkowych dotyczące stosowania podejścia do trudnych do wyceny wartości niematerialnych i prawnych uzgodnione w 2018 r.,
  • nowe wytyczne dotyczące cen transferowych w zakresie transakcji finansowych zatwierdzone w 2020 r.

 

Dodatkowo, OECD wprowadziło w dokumencie zmiany uspójniające.

Przypominamy, że Wytyczne OCED stanowią katalog dobrych praktyk, w zakresie poszczególnych zagadnień z obszaru cen transferowych. Organy podatkowe w trakcie kontroli często posiłkują się Wytycznymi OECD, a przepisy polskie, objaśnienia czy rekomendacje FCT, w dużej mierze oparte są waśnie na zapisach z Wytycznych.

Konieczność posiłkowania się Wytycznymi OECD w ramach kontroli została potwierdzona w Wyroku NSA z 20 czerwca 2018 r. (II FSK 1665/16).

Dlatego zachęcamy Państwa do korzystania z Wytycznych OECD w obszarach związanych z cenami transferowymi.

 

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn