Zbiorniki nie zawsze są budowlami dla podatku od nieruchomości

Od kilku lat dominuje podejście, zgodnie z którym zbiorniki podlegają podatkowi od nieruchomości (PON) w całości. Zasadniczo w orzecznictwie odmówiono możliwości opodatkowania zbiorników tylko od części budowlanej (a to z uwagi na wymienienie wprost zbiorników jako budowli w Prawie budowlanym) oraz jako budynków, czyli od powierzchni użytkowej (a to z uwagi na to, że kluczowym parametrem zbiorników jest kubatura). Okazuje się, że wciąż możliwe jest opodatkowanie niektórych typów zbiorników tylko od części budowlanej. Kluczowe są funkcje technologiczne danego zbiornika.

Branża piwowarska

Specyfika danej branży przemysłowej ma wpływ na rodzaj oraz funkcję obiektów budowlanych i urządzeń technicznych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Dla branży browarniczej charakterystyczne są wysokie cylindryczne zbiorniki zwane unitankami lub tankofermentorami, w których odbywają się procesy fermentacji i leżakowania piwa. Jednak browary wykorzystują w procesie technologicznym cały szereg innych urządzeń mających kształt zbiorników, które służą m.in. do oczyszczania wody. Wydawać by się mogło, że takie zbiorniki trzeba zgłosić do opodatkowania PON jako budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okazuje się, że nie jest to jednoznaczne, co może mieć znaczenie także dla przedsiębiorców spoza branży piwowarskiej.  

Szansa nie tylko dla browarów: Wyrok WSA w Gliwicach

22 kwietnia 2024 r. ogłoszony został wyrok (sygn. akt I SA/Gl 78/24) w sprawie jednej z największych spółek z branży piwowarskiej, który może być pomocny także dla innych producentów piwa. WSA w Gliwicach uznał, że budowlami podlegającymi opodatkowaniu PON nie są zbiorniki technologiczne zainstalowane w browarze z uwagi na fakt, iż ich funkcją nie jest magazynowanie cieczy. Takie zbiorniki uczestniczą bowiem w wieloetapowym procesie oczyszczania wody wykorzystywanej następnie do produkcji piwa. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu tego typu zbiorniki to rodzaj urządzeń technicznych, które posiadają elementy budowlane w postaci fundamentów i tylko ich fundamenty stanowią budowle podlegające opodatkowaniu. Zbiorniki o rozszerzonych funkcjach technologicznych są wykorzystywane nie tylko w browarnictwie, dlatego również przedsiębiorcy z pozostałych gałęzi przemysłu  powinni zwrócić uwagę na funkcje tego typu obiektów w kontekście zakresu komponentów do opodatkowania..

***

Eksperci MDDP wspierają w rozliczeniach PON wielu Klientów działających w przemyśle, w tym także przedsiębiorców z branży browarniczej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie potrzeby przeprowadzenia przeglądu podatkowego, reklasyfikacji rozliczeń, sporządzenia wniosków nadpłatowych lub konieczności pomocy w trwającym postępowaniu.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn