Zmiana stawek VAT od 1 kwietnia 2024

Od 1 kwietnia 2024 r. zmieniły się stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze oraz niektóre usługi kosmetyczne.

Obniżona stawka VAT na produkty spożywcze

Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązywała od 1 lutego 2022 r.  Została wprowadzona w odpowiedzi na wysoki poziom inflacji. W związku z nieprzedłużeniem przez rząd wspomnianych przepisów od 1 kwietnia 2024 r. powrócił 5% VAT.

Stawka 5% VAT obejmie:

 • mięso i ryby oraz przetwory z nich,
 • mleko i produkty mleczarskie,
 • jaja,
 • miód naturalny,
 • orzechy,
 • warzywa i owoce oraz ich przetwory,
 • tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne,
 • zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze,
 • określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Obniżona stawka VAT na usługi kosmetyczne

Drugą zmianą jaka weszła w życie od 1 kwietnia 2024 r. jest obniżona stawka VAT do 8% na usługi kosmetyczne. W grupie usług, których dotyczą nowe przepisy znalazły się:

 • usługi kosmetyczne, manicure i pedicure (PKWiU 96.02.13.0);
 • usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu (PKWiU ex 96.02.14.0);
 • pozostałe usługi kosmetyczne (PKWiU 96.02.19.0).

Dość kontrowersyjna obniżka stawki VAT dla branży beauty, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, ma polepszyć sytuację finansową firm z tego sektora oraz zwiększyć dostępność tych usług dla konsumentów.

Konsekwencje zmian

Powyższe zmiany wiążą się z koniecznością dostosowania przez przedsiębiorców kas fiskalnych oraz wpłyną na ich rozliczenia podatkowe. Ponadto niektórzy podatnicy będą musieli ponownie wystąpić o nową Wiążącą Informację Stawkową (WIS). Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, zmiany, które weszły od 1 kwietnia 2024 r. wiążą się z wygaśnięciem WIS wydanych dla podstawowych produktów spożywczych objętych przejściową stawką VAT 0%. Zmiany w zakresie VAT nie wpływają jednak na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS, ponieważ nomenklatura scalona (CN) nie ulega zmianie.

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn