Aktualizacja projektu przepisów dotyczących obowiązkowego stosowania KSeF

15 marca 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt  ustawy, który dotyczy obowiązkowego stosowania KSeF. Opublikowano także projekty dwóch rozporządzeń wykonawczych, które odnoszą się do sposobu korzystania z KSeF oraz transakcji wyłączonych z KSeF.

Do najistotniejszych zmian w najnowszym projekcie ustawy w porównaniu z poprzednią wersją należą m.in.:

  • przesunięcie podstawowego terminu wejścia w życie przepisów na 1 lipca 2024 r.;
  • przesunięcie terminu wdrożenia KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo i wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo na 1 stycznia 2025 r.;
  • przesunięcie terminu wprowadzenia sankcji wynikających z projektu ustawy na 1 stycznia 2025 r. oraz likwidacja minimalnych kwot kar;
  • przesunięcie na 1 stycznia 2025 r. likwidacji wystawiania faktur z kas rejestrujących oraz paragonów uznanych za faktury;
  • wyłączenie stosowania KSeF dla faktur na rzecz konsumentów;
  • doprecyzowanie szczegółów, które dotyczą awarii, i wprowadzenie tzw. trybu offline dla problemów technicznych z wystawianiem e-Faktur po stronie podatnika;
  • doprecyzowanie obowiązku stosowania kodu weryfikującego (kod QR) dla faktur poza KSeF;
  • likwidacja not korygujących oraz wycofanie się z propozycji faktury korygującej.

Równolegle MF opublikowało projekt rozporządzenia wykonawczego, który wyłącza niektóre czynności z obowiązkowego stosowania KSeF. Dotyczy to biletów na przejazd autostradą, jednorazowych biletów komunikacyjnych oraz usług kontroli i nadzoru ruchu lotniczego.

Znaczenie w VAT

Zgodnie z planami MF ustawa ma być opublikowana w III kwartale 2023 r. i wydaje się, że termin ten zostanie utrzymany. Można powiedzieć, że w końcu podatnicy dysponują przepisami, które są zbliżone do finalnego kształtu zasad funkcjonowania obligatoryjnego KSeF.  Mimo że nadal oczekujemy na ogłoszenie kolejnej wersji schemy faktury, to w tym zakresie nie należy spodziewać się znaczących zmian w stosunku do grudniowej wersji. Zatem publikacja projektu przepisów powinna stanowić sygnał dla podatników, aby rozpocząć proces dostosowywania się do wymogów KSEF.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn