Amortyzacja aut osobowych o napędzie elektrycznym – najwyższy czas na zmianę

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreśla, że do aut osobowych o napędzie elektrycznym należy stosować 20-proc. stawkę amortyzacji. Jest to korzystne dla podatników, choć nie wynika to jednoznacznie z przepisów.

Prawidłowe zaklasyfikowanie samochodów jest istotne przede wszystkim dla firm leasingowych, bowiem wpływa na minimalny okres leasingowania pojazdu. Jednak dla innych podatników, którzy korzystają z tzw. elektryków, również ma znaczenie.

Co do zasady w przepisach podatkowych samochody elektryczne są traktowane preferencyjnie – do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej aż do 225 tys. zł. Natomiast do samochodów spalinowych stosuje się niższy limit – 150 tys. zł. Problemem jest jednak ustalenie stawki amortyzacji.

Paweł Goś, starszy menedżer, doradca podatkowy w MDDP, zauważa, że przepisy są przestarzałe i nieprecyzyjne, więc podatnicy mogą mieć problemy z ich stosowaniem. Zdaniem eksperta:

Należałoby zaktualizować nie tylko przepisy dotyczące stawek amortyzacji lecz także inne przepisy podatkowe odnoszące się do samochodów elektrycznych. Na przykład przepisy o tzw. kilometrówce, które obecnie odnoszą się wyłącznie do pojazdów z napędem spalinowym.

*******

#WIĘCEJ na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej >

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9285412,amortyzacja-aut-osobowych-o-napedzie-elektrycznym-najwyzszy-czas-na.html.