Automatyzacja w cenach transferowych- dlaczego warto?

Wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych stanowi dla części podatników duże wyzwanie z uwagi na spectrum i skalę realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi.

W przypadku obowiązków za rok 2021 podatnicy mają dodatkowo utrudnione zadanie, ponieważ dopiero 29 września 2022 r. pojawił się nowy formularz TPR-C. Pozostaje zatem coraz mniej czasu na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych.

Oprócz krótkiego terminu na wypełnienie obowiązków, podatnicy mogą mieć dodatkowo problem z dużą ilością danych niezbędnych do uzupełnienia w dokumentacji cen transferowych oraz formularzu TPR. Szczególnie mogą odczuwać to duże grupy podmiotów, które są co roku zobowiązane do przygotowania bardzo wielu dokumentacji cen transferowych oraz formularzy TPR. W takich sytuacjach nietrudno o omyłki w samodzielnym wypełnieniu, które ostatecznie mają wpływ na kształt i zawartość przygotowanych dokumentacji i formularzy, co w rezultacie może mieć realne przełożenie na wyniki potencjalnych kontroli podatkowych.

Jak zoptymalizować proces przygotowania dokumentacji cen transferowych i TPR-C?

MDDP wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, od kilku lat wdraża innowacyjne rozwiązania informatyczne, linie „Smart” aplikacji umożliwiających wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych w sposób zautomatyzowany, jednocześnie ograniczając ryzyko pomyłek w dokumentacjach i formularzach TPR-C. Narzędzia Smart.TP (aplikacja służąca do generowania dokumentacji cen transferowych) oraz Smart.TPR (aplikacja służąca do przygotowywania i składania formularzy TPR-C) już od dłuższego czasu wspierają klientów MDDP w wypełnianiu obowiązków z zakresu cen transferowych.

Każda z aplikacji, opracowanych przez MDDP, może być wykorzystywana odrębnie, jak również mogą one działać równocześnie zapewniając podatnikom kompleksowe wsparcie z zakresu cen transferowych. Dodatkowo, aplikacje są indywidualnie dostosowywane pod potrzeby Klienta – dane mogą być wprowadzane manualnie lub na podstawie zewnętrznych plików generowanych automatycznie z baz danych działających w ramach struktur informatycznych danego podatnika. Ponadto aplikacje można dostosować do dowolnych danych źródłowych, co zaoszczędza podatnikom konieczności manualnej migracji danych pomiędzy systemami informatycznymi, dokumentacją cen transferowych a formularzem TPR-C.

Niezależnie od indywidualnych założeń, określonych przez Klientów w trakcie konfigurowania aplikacji, specjaliści MDDP dbają o merytoryczną zawartość każdej z aplikacji, zapewniając jej zgodność z obecnie obowiązującymi lub w razie konieczności z historycznymi, reżimami podatkowymi.

Jakie profity wynikają z automatyzacji procesów?

Korzystając z aplikacji opracowanych przez MDDP możliwe jest:

  • wygenerowanie oszczędności czasu potrzebnego na wypełnieni obowiązków podatkowych dzięki automatyzacji procesów,
  • osiągnięcie zwiększonego bezpieczeństwa podatkowego, dzięki zachowaniu standardów należytej staranności poprzez automatyczną archiwizację wszystkich prac realizowanych w ramach aplikacji,
  • zachowanie kompatybilności wszystkich aplikacji z linii „Smart”, umożliwiających kompleksowe wypełnienie dwóch obowiązków z zakresu cen transferowych w tym samym czasie,
  • dostosowanie funkcjonalności aplikacji do indywidualnych potrzeb,
  • zapewnienie kompleksowej obsługi ze strony specjalistów zajmujących się na co dzień zagadnieniami z zakresu cen transferowych oraz automatyzacji procesów w zakresie doradztwa podatkowego,
  • zautomatyzowanie archiwizacji danych oraz dokumentów na poszczególnych etapach prac.

Jeżeli w Państwa organizacji stają Państwo przed wyzwaniami związanymi z cenami transferowymi i są Państwo otwarci na automatyzację procesów zakresie zachęcamy do kontaktu z MDDP z naszymi ekspertami: Adrianem MroziewskimMagdaleną Sosińską.

Nasi doradcy chętnie omówią z Państwem możliwości automatyzacji poszczególnych procesów, dostosowując model funkcjonowania aplikacji Smart.TP oraz Smart.TPR do Państwa potrzeb i warunków.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn