MDDP doradzało przy nowej transakcji Optima Wind i Green Bear Corporation

Eksperci MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy doradzali podatkowo Optima Wind i Green Bear Corporation Poland w transakcji utworzenia spółki joint venture WindLight, która została powołana do życia we współpracy z Eiffel Transition Infrastructure, funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Eiffel Investment Group.

Jest to jedna z największych i najbardziej znaczących transakcji na rynku OZE w Polsce.

Optima Wind wnosi do WindLight ponad 1,1 GW projektów fotowoltaicznych i wiatrowych na wczesnym/średnim etapie rozwoju, a Eiffel Transition Infrastructure finansuje kluczową fazę rozwoju w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń i autoryzacji. Zarówno zespoły Optima Wind, jak i Green Bear będą nadzorować proces deweloperski do czasu, aż projekty będą gotowe do realizacji.

Dzięki tej nowej transakcji WindLight rozwinie zdywersyfikowany portfel 14 projektów, obejmujący 888 MW projektów fotowoltaicznych i 266 MW aktywów wiatrowych. Oczekuje się, że po uruchomieniu projekty te zapewnią energię elektryczną ze źródeł odnawialnych dla 370 000 polskich domów, przyczyniając się w ten sposób do redukcji emisji odpowiadającej nawet 460 000 ton CO2 rocznie. Eiffel zainwestuje do 20 mln euro w portfel za pośrednictwem Eiffel Transition Infrastructure, funduszu pomostowego uruchomionego w listopadzie 2022 r. i którego zadaniem jest finansowanie rozwoju projektów w zakresie energii odnawialnej w całej Europie.

We wrześniu 2023 r. łączna moc zainstalowanego w Polsce OZE (łącznie elektrownie wiatrowe, wodne, solary, biogaz i geotermia) wynosi niespełna 26 GW.

Zakres wsparcia MDDP obejmował kompleksowe doradztwo podatkowe przy transakcji. Pracami zespołu doradczego kierował Piotr Paśko we współpracy z Justyna Bauta-Szostak.

Wsparcie podatkowe przy projekcie WindLight wkomponowuje się w realizację inicjatywy MDDP dla Ziemi, w ramach której współpracujemy z naszymi klientami, partnerami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi i organami państwowymi przy realizacji zielonych projektów, promując najlepsze praktyki w biznesie i wypracowując innowacyjne, proekologiczne i prospołeczne rozwiązania podatkowe i prawne.

Facebook
Twitter
LinkedIn