Ważny wyrok NSA w sprawie ulgi na złe długi w VAT

Zespół MDDP odpowiadał za doprowadzenie do wydania przez NSA ważnego wyroku w sprawie ulgi na złe długi w VAT.

Sprawa miała charakter przełomowy i był to jeden z trzech pierwszych wyroków NSA w tym zakresie (wydanych 24.01.2023 r.). Wyrok ten jest niezwykle korzystny dla podatników i znacząco rozszerza możliwość zastosowania ulgi na złe długi w VAT.  Wyrok miał o tyle istotne znaczenie, że sąd jednoznacznie podkreślił, że polski ustawodawca nie może korzystać z uchwalania przepisów niezgodnych z prawem unijnym, a interpretacja przepisów musi zawsze dążyć do możliwie najszerszej realizacji głównych praw podatników wynikających z systemu VAT.

Spór dotyczył tego, czy możliwe jest skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT pomimo upływu terminu przewidzianego w przepisach, w sytuacji, gdy brak możliwości skorzystania z tej ulgi w odpowiednim terminie wynikał ze statusu dłużników (przy czym TSUE w wyroku z 15.10.2020 r. stwierdził, że uzależnienie przez polskiego ustawodawcę prawa do korekty podatku od statusu dłużnika jest niezgodne z prawem unijnym).

Zarówno WSA, jak i NSA w pełni zaaprobowały stanowisko MDDP i stwierdziły, że w sytuacji, gdy  skorzystanie z ulgi na złe długi w terminie dwóch lat było niemożliwe lub znacząco utrudnione z powodu błędnej implementacji przez polskiego ustawodawcę przepisów Dyrektywy VAT, to termin ten powinien zostać pominięty. Sądy stwierdziły, że wierzyciel może skorygować podstawę opodatkowania w VAT po upływie terminu wskazanego w ustawie o VAT, jeżeli brak możliwości zastosowania ulgi na złe długi wynikał ze stosowania się do przepisów polskiej ustawy uznanych przez TSUE za niezgodne z prawem unijnym.

Pełnomocnikami w sprawie byli Bartosz BogdańskiJakub Warnieło.

Facebook
Twitter
LinkedIn