Przełomowa wygrana przed NSA w sprawie kosztów finansowania dłużnego przy faktoringu pełnym

Zespół MDDP odpowiadał za doprowadzenie do wydania przez NSA przełomowego wyroku w sprawie kosztów finansowania przy faktoringu pełnym.

Niezwykle istotne rozstrzygnięcie dla wszystkich podmiotów gospodarczych korzystających z faktoringu pełnego. Potwierdza ono, że mogą oni w całości zaliczać do kosztów podatkowych wydatki związane z tym faktoringiem. Wyrok ten może stanowić obecnie podstawę do złożenia wniosków o nadpłaty wielu podatników (którzy limitowali zaliczanie tych wydatków do kosztów podatkowych).

Jest to pierwszy wyrok NSA, który jednoznacznie rozstrzygnął tę kwestię i jest o tyle ważny, że przesądza, iż prezentowane w tym zakresie ugruntowane stanowisko organów podatkowych jest nieprawidłowe.

Zagadnieniem spornym w sprawie było ustalenie, czy koszty faktoringu właściwego (pełnego) podlegają ograniczeniom dotyczącym zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z art. 15c ustawy o CIT.

NSA orzekł, że faktoring pełny, podobnie jak cesja wierzytelności, nie prowadzi do powstania kosztów finansowania dłużnego, które podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15c ustawy o CIT. NSA definitywnie potwierdził, że ponoszone przez podatnika koszty faktoringu właściwego (pełnego) mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości (bez konieczności limitowania). NSA w pełni zaakceptował argumentację prezentowaną przez MDDP, która opierała się nie tylko na przepisach prawa krajowego, ale również na przepisach unijnych.

Pełnomocnikiem w sprawie była: Katarzyna Kozakowska.

Wyrok NSA z 3.10.2023 r. sygn. akt II FSK 391/22

Facebook
Twitter
LinkedIn