Ustawodawca przyzwyczaił nas już do corocznych zmian w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych, zwłaszcza w okresie pandemii Covid-19. Dlatego też, aby odpowiednio wypełnić obowiązki sprawozdawcze, należy być na bieżąco i mieć na uwadze zmiany, jakie w tym zakresie zostały wprowadzone w odniesieniu do 2022 r. Znaczna część nowelizacji mających zastosowanie do roku podatkowego rozpoczynającego się od 1 stycznia 2022 r. została wprowadzona już na początku 2022 r. wraz z pakietem zmian prawa podatkowego w ramach Polskiego Ładu. W rzeczywistości część tych zmian znajduje zastosowanie po raz pierwszy do obecnie wypełnianych obowiązków za 2022 rok.

#WIĘCEJ na ten temat piszą Agnieszka KrzyżaniakMarta Glinka w artykule dla Rzeczpospolitej > link