Co z VAT na energię elektryczną?

Jest odpowiedź MF na interpelację poselską[1] w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na energię elektryczną do 8%.

 

Odpowiedź jest prosta i krótka – MF nie rozważa obniżenia stawki VAT na energię elektryczną z dotychczasowej 23% na 8%.

W połowie kwietnia 2024r. resort finansów podkreślił, że wprowadzone w ramach tzw. „tarcz antyinflacyjnych” preferencje funkcjonujące w obszarze podatku VAT w roku 2022, jak na przykład obniżenie stawki VAT na energię elektryczną do 5%, z założenia miały mieć charakter tymczasowy, a nie stały.

Wiceminister Finansów poinformował dodatkowo, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi w tej chwili analizy dotyczące instrumentów pozapodatkowych, które mogą mieć wpływ na obniżenie cen energii elektrycznej, jak np. różnego rodzaju dodatki czy działania w postaci zamrożenia cen ciepła czy energii elektrycznej.

Na wyniki tych analiz będziemy musieli jednak poczekać.

***

[1] Interpelacja nr 2362.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn