Rok do roku spora część podatników zobowiązanych jest do potwierdzenia rynkowości transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo.

Ustawy o podatkach dochodowych nakładają na nich obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych, analizy porównawczej lub analizy zgodności uzasadniającej rynkowy charakter stosowanych cen oraz złożenia informacji – TPR-C, TPR-P.

Analizując wyzwania, z jakimi mierzą się podatnicy w zakresie cen transferowych należy zauważyć, że bardzo duża ilość danych niezbędnych do analizy i przygotowania dokumentacji cen transferowych opiera się na danych z ksiąg rachunkowych.

Większość danych niezbędnych do identyfikacji obowiązków podatkowych możliwa jest to do implementacji na bazie dobrze skonstruowanego programu księgowego i umiejętnej analizy pozyskanych danych.

O tym, dlaczego przepisom dotyczącym cen transferowych bliżej jest do przepisów księgowych niż podatkowych piszą w swoim artykule na łamach Rzeczpospolita Magdalena DymkowskaMagdalena Sosińskalink