Jak utworzyć, rozliczać i funkcjonować w Grupie VAT?

Regulacje dotyczące wprowadzenia w Polsce grupy VAT, choć potrzebne i atrakcyjne dla niektórych podatników, w swojej pierwotnej wersji nie były pozbawione wad i sformułowań budzących wątpliwości i problemy praktyczne. Zmiany przewidujące odroczenie terminu ich wejścia w życie oraz doprecyzowujące oczekujące na głosowanie Sejmu nad poprawkami Senatu powinny pozwolić podatnikom lepiej i łatwiej się do nich przygotować.

Zgodnie z już ukształtowaną tradycją poprawiania i uzupełniania pospiesznie przygotowanej rewolucji podatkowej w ramach Polskiego Ładu, również tym razem zmiany „zaszyto” w ustawie dotyczącej bezpośrednio innej problematyki niż zasady opodatkowania – w tym wypadku usprawnienia obsługi podatników dzięki nowym funkcjonalnościom usług e-Urząd Skarbowy. Sejm, rozpatrując poprawki Senatu, uchwalił dziś ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych do ustawy o VAT w zakresie grupy VAT można wskazać następujące:

  • możliwość założenia grupy VAT będzie istniała od 1 stycznia 2023 r. zamiast 1 lipca 2022 r.,
  • przewidziano ograniczoną sukcesję podatkową w zakresie VAT („Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT w zakresie podatku na okres, w jakim grupa ta posiada status podatnika”), co będzie ważne dla ustalenia który z podmiotów składa korekty za okresy sprzed istnienia grupy, kto wystawia i wykazuje faktury korygujące oraz obowiązywania interpretacji uzyskanych przez członków przed założeniem grupy VAT,
  • ewidencja transakcji wewnątrzgrupowych zostanie uproszczona od lipca 2023 r. w stosunku do wymogów zawartych w obecnych przepisach, jednak będzie obowiązkowo przekazywana w formie JPK do 25. dnia kolejnego miesiąca.

Podatnikom zamierzającym założyć grupę VAT zapewniono nie tylko dłuższy czas na przygotowanie i zaplanowanie rozliczenia grupowego, ale również wyeliminowano pewne wątpliwości. Jednak w dalszym ciągu pozostało wiele regulacji problematycznych, np. nie zmieniono skomplikowanych przepisów o stosowaniu grupowej i indywidualnej proporcji odliczenia VAT, czy skutków zakwestionowania istnienia grupy przez organy działających z mocą wsteczną. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne poprawki zostaną wprowadzone jeszcze przed wejściem w życie tych przepisów.

#WIĘCEJ na temat tego jak utworzyć, rozliczać i funkcjonować w Grupie VAT mogą się Państwo dowiedzieć podczas szkolenia organizowanego 8 czerwca na Platformie Wiedzy MDDP. Zapraszamy do udziału!

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn