KAS znowu w natarciu

Ceny transferowe to obszar, który nieustająco cieszy się zainteresowaniem organów podatkowych.

W przypadku wysokich doszacowań i zakończenia kontroli z sukcesem (dla organów), KAS publikuje krótkie informacje dotyczące wysokości doszacowania i przedmiotu kontroli.

W ubiegłym tygodniu ukazały się dwie takie informacje. Tym razem przedmiotem zainteresowania KAS były transakcje finansowe. Poniżej chcielibyśmy Państwu przedstawić wynik kontroli, która skupiła się na kwestii szczególnie istotnej w kontekście cen transferowych.

Bezpłatne udzielanie zabezpieczeń

Dolnośląska KAS przeprowadziła kontrolę celno-skarbową w spółce z branży informatycznej. W toku kontroli eksperci zidentyfikowali zabezpieczenia płatnicze wynikające z:

  • zakupów towarów z odroczonych terminów płatności, a także
  • gwarancji bankowych,

z tyt. których polska spółka nie otrzymywała wynagrodzenia.

Zabezpieczenia były udzielane podmiotom powiązanym w Czechach i Polsce. 

Takie usługi, zdaniem KAS, w warunkach rynkowych są płatne i są przychodem podlegającym opodatkowaniu. Wartość nieodpłatnych świadczeń oszacowano na ponad 6,1 mln zł, a korekta deklaracji CIT której dokonała Spółka wyniosła 1,4 mln zł podatku z odsetkami.

Należy wskazać, że zabezpieczenia udzielane nieodpłatnie cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony organów podatkowych w kontekście cen transferowych. Podatnicy często zapominają, że wynagrodzenie powinno być ustalone nie tylko w odniesieniu do gwarancji bankowej, ale również do zakupów/sprzedaży z odroczonym terminem płatności lub wydłużonych terminów płatności czy odroczenia spłaty odsetek. W takiej sytuacji organ może dokonać doszacowania i ocenić rynkowy poziom opłaty, jaką powinien otrzymać podmiot.

Należy podkreślić, że w przypadku gdy suma gwarancyjna przekracza próg dokumentacyjny w wysokości 10 mln zł, podatnik jest zobowiązany dodatkowo udokumentować taką transakcję, wraz z analizą cen transferowych. Nawet, w przypadku braku wynagrodzenia za udzielone zabezpieczenie. Szerzej pisaliśmy o tym na naszym blogu w innym wpisie.

W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy podatnik może podpisać oświadczenie o rynkowym poziomie cen ustalonym w transakcji. Zgodnie z orzeczeniem WSA (sygn. I SA/Wr 269/20) w sytuacji, w której podatnik otrzyma nieodpłatne poręczenie i rozpozna, na cele podatkowe, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń na rynkowym poziomie, będzie on uprawniony do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy weryfikację, czy identyfikują Państwo w swojej działalności analogiczne przepływy, a jeżeli tak, czy posiadają Państwo odpowiednią argumentację za nieodpłatnością świadczenia lub rozpoznali je Państwo na cele podatkowe.  

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn