Korzyści z podatkowej grupy kapitałowej

W artykule na blogu z 2 sierpnia [link] omawialiśmy konieczność uważności w rozliczeniach członków podatkowej grupy kapitałowej (PGK) z perspektywy cen transferowych (TP). Dodatkowe aspekty do zbadania lub obowiązki to jednak tylko druga strona medalu, bo PGK to przede wszystkim korzyści i uproszczenia w rozliczeniach podatkowych.

Ułatwienia w rozliczaniu strat

Podstawową zaletą PGK jest możliwość konsolidacji dochodów i strat podatkowych spółek wchodzących w jej skład. Rozwiązanie jest więc idealne dla grup kapitałowych prowadzących różne rodzaje działalności lub na różnych jej etapach, co powoduje, że niektóre spółki są dochodowe, a inne stratne. Co też ważne, usunięto zakaz krzyżowych powiązań kapitałowych pomiędzy spółkami zależnymi z PGK, a sama spółka dominująca wystarczy, że posiada 75% udziałów w pozostałych spółkach. Pozwala to na zastosowanie opcji PGK dla tych biznesów, które w danym stadium muszą dopuszczać udział kapitału trzeciego oraz takich, które nie zakończyły jeszcze procesu porządkowania struktury udziałowej.

Istotne jest też, że założenie PGK nie eliminuje możliwości korzystania ze strat podatkowych powstałych przed jej założeniem (wygenerowanych przez spółki wchodzące w jej skład). PGK może bowiem kontynuować rozliczanie takiej straty, o ile, w przypadku braku istnienia PGK, mogłaby ją rozliczyć sama spółka, którą ją wygenerowała (na zasadach ogólnych, włączając w to 5-letni okres przedawnienia. Obowiązuje zasada limitu 50%, ale nie stosuje się przepisu dotyczącego jednorazowego rozliczenia kwoty 5 mln zł).

Prostsze wypełnianie limitów – podatek minimalny

PGK to znakomite rozwiązanie w zakresie nowych regulacji podatkowych, uzależniających sytuację podatnika jest od osiągnięcia określonego limitu przychodów/kosztów/dochodów. Mowa tutaj między innymi o minimalnym (krajowym) podatku dochodowym, który należny będzie w przypadku nieosiągnięcia progu rentowności 2% (stosunek dochodów do przychodów). W przypadku PGK próg ten liczyć się będzie w odniesieniu do całej PGK, a zatem stratna pozycja jednej ze spółek z grupy nie będzie automatycznie oznaczać konieczności zapłaty nowej daniny. Regulacje dot. podatku minimalnego mają wejść w życie od rozliczenia za rok 2024 (przy czym nie jest jeszcze wykluczone, że doczekają się wcześniej zmian lub kolejnego odroczenia), ale warto do nich przygotować się zawczasu.

Prostsze wypełnianie limitów – odsetki i koszty finansowania dłużnego

Limit 3 mln zł lub  30% tzw. podatkowej EBITDA, uzależniający odliczenie od przychodu kosztów finansowania dłużnego, nie jest konsumowany przez transakcje finansowe między spółkami wchodzącymi w skład PGK. Limit ten obliczany jest jednak, dla pozostałych transakcji, na poziomie całej PGK (a nie dochodzi do sumowania limitów przypadających każdej ze spółek).

Ulgi

PGK są również dobrym modelem do bieżącego wykorzystywania prorozwojowych ulg podatkowych, których katalog został znacznie poszerzony od 2022 r. Wynika to z faktu, że większość tych ulg odlicza się od podstawy opodatkowania, którą kalkuluje się na poziomie całej PGK. Jak wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych, oznacza to również możliwość uwzględnienia całej działalności PGK w weryfikacji tego, czy warunki do zastosowania ulgi zostały spełnione.

Mniej obowiązków  i liczne uproszczenia

Funkcjonowanie w modelu PGK wiąże się z redukcją niektórych elementów podatkowego compliance. W szczególności, rozliczenia między spółkami z PGK nie wiążą się z obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych (nadal jednak obowiązuje zasada ceny rynkowej), co jest dość istotne, zważywszy na rozbudowę regulacji i formularzy w tym zakresie w ostatnich latach. Również deklaracja CIT składana jest przez całą PGK (a właściwie jej spółkę dominującą), a nie przez każdą ze spółek z grupy (aczkolwiek dla każdej ze spółek należy wypełnić indywidualny załącznik). Wspólne wykonywanie rozliczeń w zakresie CIT przynosi też korzyści o charakterze organizacyjnym w postaci zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i wspólnego mierzenia się z wyzwaniami podatkowymi.

Dalsze komplikowanie systemu podatkowego i rozbudowa należnych danin powoduje, że warto szukać rozwiązań upraszczających i zmniejszających obowiązki podatkowe. PGK jest zdecydowanie jedną z takich możliwości, a potwierdza to rosnąca z roku na rok liczba zarejestrowanych podatkowych grup kapitałowych.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn