Last minute na bezstresowe wakacje

Wypełnienie terminowo obowiązków z zakresu cen transferowych warto rozpocząć z wyprzedzeniem. Jednym z kluczowych powodów, dla których warto zająć się obowiązkami TP jeszcze przed wakacjami jest m.in. rozszerzenie zakresu obowiązków dokumentacyjnych i raportowych za 2021 rok o tzw. pośrednie transakcje rajowe, co wiąże się z czasochłonną weryfikacją kontrahentów w celu zweryfikowania statusu właściciela rzeczywistego należności.

W ramach działań „last minute” jeszcze przed wakacjami i rozłożenia w czasie procesu analizy i wypełniania obowiązków z zakresu cen transferowych, przedstawiamy poniżej największe wyzwania tego procesu.

Sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych powinna być przygotowana dla wszystkich rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Nowe wymogi w zakresie pośrednich transakcji rajowych wymagają, po spełnieniu określonych warunków, przygotowania dokumentacji dla transakcji z kontrahentami niepowiązanymi.

Zaktualizowanie analiz porównawczych

Warto pamiętać o obowiązkowym elemencie dokumentacji jakim jest analiza cen transferowych. Analiza może przybrać formę analizy porównawczej lub analizy zgodności. Jest to najważniejszy element dokumentacji stanowiący dowód potwierdzający rynkowość rozliczeń. Istotnym aspektem jest sprawdzenie czy analiza jest aktualna (nie upłynął termin 3 letni) oraz czy odpowiada warunkom rozliczeń i może być w dalszym ciągu wykorzystana.

Nie należy więc zapominać, że trzyletni termin nie będzie nas obowiązywał, gdy m.in. pandemia, inflacja, wojna, bądź inne warunki ekonomiczne będą uzasadniały przygotowanie analizy od nowa dla danego rozliczenia.   

Złożenie formularza TP-R i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 rok

Należy pamiętać również o obowiązkach sprawozdawczych za 2021 rok, tj.:

  • przekazania formularza TP-R o realizowanych w 2021 roku transakcjach z podmiotami powiązanymi (i/lub transakcjach tzw. rajowych) do Szefa KAS, oraz
  • złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do urzędu skarbowego.

Ustawowy termin na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. Obecnie ustawodawca zaplanował wydłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w projekcie ustawy tzw. tarczy antycovidowej.

  • do 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.,
  • 3 miesiące – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Wydłużenie terminów jest na etapie projektu ustawy.

Sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File) za 2021 rok

Obowiązek ten obejmuje podatników objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w ramach grupy kapitałowej, której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln zł lub jej równowartość. Warto sprawdzić czy ten obowiązek mimo, iż nie był spełniony w latach poprzednich za 2021 rok nie występuje.

Proces analizy obowiązków TP i ich wypełnienie jest procesem czasochłonnym, zatem może warto rozważyć podjęcie tych działań zdecydowanie przed ustawowym terminem.

Szerzej o działaniach „last minute” przed wakacjami w zakresie obowiązków TP będziemy rozmawiać na naszym webinarium „Transfer Pricing 2021, czyli last minute na bezstresowe wakacje”, który odbędzie się 31 maja 2022 r. o godz. 10:00. Serdecznie na niego zapraszamy!

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn