MDDP partnerem XI Kongresu CFO Spółek Giełdowych

MDDP jest partnerem XI Kongresu CFO Spółek Giełdowych. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 października 2023 r. i jest organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Główną ideą Kongresu CFO jest integracja środowiska finansów oraz omówienie trendów mających wpływ na pracę CFO w spółkach giełdowych – a w szczególności tego, jak finanse wspierają biznes, jaki jest łańcuch sukcesu, czyli co powoduje, że CFO jest potrzebny i dlaczego jego rola będzie nabierać na znaczeniu.

To jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń biznesowych skierowane jest do:

  • członków zarządu odpowiedzialnych za finanse,
  • dyrektorów finansowych,
  • dyrektorów departamentów controllingu finansowego,
  • prokurentów i głównych księgowych,
  • spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W tym roku będziemy dyskutować o nadchodzących zmianach regulacyjnych, perspektywach rozwoju rynku kapitałowego a także o zarządzaniu ryzykiem.

MDDP będzie reprezentowane przez Jakuba Warniełę, który przedstawi temat „Odpowiedzialność władz spółki w obszarze podatkowym”.

Podczas spotkania nasz ekspert poruszy wiele istotnych zagadnień, m.in.:

  • przesłanki odpowiedzialności i praktyka organów podatkowych,
  • możliwości minimalizacji ryzyka,
  • działania w trakcie kontroli.

#WIĘCEJ informacji o wydarzeniu > 

https://www.seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/xi-kongres-cfo-spolek-gieldowych-seg.

Facebook
Twitter
LinkedIn