Ministerstwo wyjaśnia wątpliwości co do podpisywania formularza TPR

W ramach Polskiego Ładu, Ministerstwo zapowiedziało połączenie formularza TPR i oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w jeden dokument. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, kto w praktyce może być upoważniony do podpisania tego dokumentu.

Podpisywanie formularza TPR

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że formularz TPR można podpisać używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Kto ponosi odpowiedzialność za podpisanie formularza TPR?

W sytuacji, gdy formularz TPR podpisze pełnomocnik, będący adwokatem, radcą prawnych, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem, powstaje pytanie kto powinien ponosić odpowiedzialność – pełnomocnik czy podatnik? Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację wskazało, że Formularz TPR może być podpisany przez pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem, na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1). Dodatkowo, Ministerstwo potwierdziło, że pełnomocnik (będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem) także może ponosić odpowiedzialność karnoskarbową za naruszenie obowiązków w zakresie składania formularza TPR. Kwestie odpowiedzialności karnoskarbowej należy rozpatrywać w kontekście ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w Kodeksie karnym skarbowym – tj. winy i umyślności działania sprawców. *** Pełną treść odpowiedzi na interpelacje znajdą Państwo pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/odpowiedz-ministra-finansow-na-interpelacje-poselska-nr-31287/

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn