Nie każda spółka musi opodatkowywać swoje budowle

U wielu podatników pokutuje podejście, że wszystkie budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (PON). Może to być efektem ich doświadczeń z fiskusem.

Organy podatkowe najczęściej nie sprawdzają, czy dana budowla jest rzeczywiście związana z prowadzeniem przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, co jest niewłaściwym podejściem. Nawet bowiem zakładając, że dany obiekt stanowi budowlę (co często nie musi być oczywistym wnioskiem), to opodatkowaniu PON podlegają tylko takie budowle, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Likwidacja spółki a opodatkowanie PON

Przed dylematem, jak opodatkować posiadane budowle oraz grunty i budynki, stanął podatnik z branży produkcyjnej, który podjął decyzję o rozwiązaniu spółki i o zaprzestaniu działalności gospodarczej. Od określonego momentu spółka faktycznie zakończyła swoją operacyjną działalność gospodarczą. Nie została jednak od razu wykreślona z KRS, lecz nadal prowadziła czynności likwidacyjne polegające na ściąganiu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań oraz upłynnieniu majątku.

Co istotne – będące przedmiotem wątpliwości składniki majątkowe podatnika pozostawały formalnie  jego środkami trwałymi. Przy czym po zakończeniu działalności operacyjnej, spółka zaprzestała dokonywać od tych środków trwałych odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych. Mimo to organy podatkowe uznały, że trwający proces likwidacji spółki nie powoduje uznania dla celów PON, iż przedmioty opodatkowania znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem zdaniem organów, spółka, pomimo zaprzestania faktycznej działalności gospodarczej, do czasu jej wykreślenia z rejestru sądowego miałaby opłacać PON z zastosowaniem najwyższych stawek podatkowych.

 

Jakie jest stanowisko sądów?

Sądy były jednak innego zdania. Najpierw  WSA w Gliwicach[1], a następnie NSA[2] uznały, że takie okoliczności nie muszą oznaczać, że posiadane budowle są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podkreślono, że co prawda spółka w likwidacji prowadzi działalność gospodarczą związaną z jej funkcjonowaniem i likwidacją, to jednak brak prowadzenia przez przedsiębiorcę dotychczasowej działalności produkcyjnej poprzez całkowite jej zaprzestanie oraz brak możliwości prowadzenia tej lub innej działalności gospodarczej sprawia, że posiadane przez spółkę nieruchomości utraciły kluczową cechę z punktu widzenia PON. Zdaniem sądów takich nieruchomości nie można też uznać za nadające się do choćby częściowego lub ewentualnego wykorzystania do innej działalności gospodarczej. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie podatnik może stosować preferencyjną stawkę podatkową dla gruntów i budynków. Natomiast w przypadku budowli spółka jest uprawniona do ich nieopodatkowania, co potwierdza tezę, iż nie wszystkie budowle należące do przedsiębiorcy należy opodatkować PON.

Podatnicy, którzy z różnych powodów podejrzewają, że ich nieruchomości nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, powinni dokładnie zweryfikować stan faktyczny oraz przygotować precyzyjną argumentację dla fiskusa.

 

Eksperci MDDP wspierają w rozliczeniach PON przedsiębiorców z różnych branż. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie potrzeby przeprowadzenia przeglądu podatkowego, reklasyfikacji rozliczeń, sporządzenia wniosków nadpłatowych lub konieczności pomocy w trwającym postępowaniu.

 

***

[1] wyrok WSA w Gliwicach z 07 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 1384/21

[2] wyrok NSA z 17 maja 2024 r., sygn. akt III FSK 825/22

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn