Nowe kody celne od 2024 r.

Każdego roku Nomenklatura scalona (CN) jest aktualizowana. Nowa wersja Nomenklatury scalonej na 2024 r. została opublikowana 31 października 2023 r. Na jakie zmiany należy się przygotować? O tym piszemy poniżej.

Aktualizacja kodów CN dla produktów technologii informacyjnej

Zgodnie z preambułą Rozporządzenia 2023/2364 celem aktualizacji kodów CN jest m.in. wdrożenie stopniowo niższych stawek celnych na produkty objęte umową ITA (dot. rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej) oraz utrzymanie zwolnienia z opłat celnych. W związku z tym wprowadzono m.in. odrębny kod CN dla pasywnych rozdzielaczy optycznych, które od 1 stycznia 2024 r. powinny być klasyfikowane do kodu CN 9013 80 40 i będą objęte zerowym cłem.

Nowe kody

Rozporządzenie wprowadza również nowe kody towarów, które mają ułatwić ich klasyfikację, przykładowo:

  • odpady z tworzyw sztucznych z polimerów etylenu o gęstości względnej 0,94 lub większej (na przykład PE-HD) – kod CN 3915 10 20 ze stawką celną 6,5%,
  • odpady i ścinki z pozostałych artykułów włókienniczych o splocie zamkniętym z niedoprzędów z włókien szklanych – kod CN 7019 62 10 ze stawką celną 5%,
  • części siedzeń w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych – kod CN 9401 20 00 ze stawką celną 3,7%,
  • banany typu „Plátano de Canarias” – kod CN 0803 90 11 ze stawką celną 114 €/1 000 kg/net,
  • pomidory w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg – kod CN 2002 10 11 ze stawką celną 14,4%.

Uproszczeniu również została poddana podpozycja CN 5007 20 („Pozostałe tkaniny, zawierające 85% masy lub więcej jedwabiu lub odpadów jedwabiu innych niż bureta”), mianowicie został dodany kod CN 5007 20 60 na wskazane tkaniny wykonane z przędz o różnych barwach (stawka celna 7,2%/m2).

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Kod CN towaru stanowi podstawę dla zgłoszenia celnego i to na jego podstawie ustalana jest stawka celna obowiązująca dla konkretnego produktu. Z tego względu, kiedy pojawia się nowe rozporządzenie taryfowe, należy dostosować klasyfikację importowanych czy też eksportowanych towarów do nowej taryfy i zweryfikować, czy kody towarów wskazywane do tej pory w zgłoszeniach celnych powinny zostać zmienione.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będą nowe lub zmienione kody taryfowe zgodnie z Rozporządzeniem 2023/2364. W związku z tym importerzy i eksporterzy powinni przeanalizować, w jakim stopniu ta aktualizacja wpłynie na zgłoszenia celne i pozwolenia celne.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn