Nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Fundacja będzie mogła w określonym zakresie prowadzić działalność gospodarczą, w tym być wspólnikiem spółek czy nabywać i zbywać papiery wartościowe.

W odróżnieniu od wcześniejszego projektu, który przewidywał określone sytuacji i rodzaje przychodów fundacji zwolnionych od podatku dochodowego, fundacja ma być podmiotowo zwolniona od podatku dochodowego.

Z punktu widzenia beneficjentów fundacji, świadczenia uzyskiwane od fundacji będą pozostawać poza systemem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, a będą opodatkowane podatkiem dochodowym – to największa różnica, jeśli chodzi o wcześniej proponowane rozwiązania.

Świadczenia uzyskiwane z fundacji będą wliczane do przychodów z innych źródeł i co do zasady opodatkowane zryczałtowanym 15% pdof. ALE: ustawa przewiduje zwolnienie od pdof dla beneficjentów takich jak fundator i osoby z tzw. grupy 0 w podatku od spadków i darowizn w stosunku do fundatora.

Dotyczyć to będzie zarówno przychodów z tytułu rozwiązania fundacji rodzinnej jak też innych świadczeń otrzymywanych od fundacji (zgodnie z ustawą).

#WIĘCEJ na ten temat na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn