Obowiązkowy KSEF – projekt przepisów już dostępny

W tym roku ustawodawca postanowił zrobić podatnikom i doradcom prezent nieco wcześniej i 1 grudnia opublikował długo wyczekiwany projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowe stosowanie KSEF.

Zgodnie z projektem, ustawodawca w dalszym ciągu planuje wdrożenie obowiązkowego KSEF od 1 stycznia 2024 r., choć ze strony podatników było sygnalizowane oczekiwanie jeśli nie opóźnienia tego terminu, to przynajmniej wprowadzenia etapowego wdrażania w zależności od wielkości firmy, jak to miało miejsce w przypadku JPK.

Zaprezentowany projekt rozwiewa część wątpliwości, jak chociażby kwestię wystawiania faktur korygujących, które po wejściu w życie obowiązkowego KSEF powinny być wystawiane wyłącznie w KSEF, także w przypadku gdy pierwotną fakturę wystawiono poza KSEF (w modelu dobrowolnym nie jest to możliwe).

Z drugiej jednak strony, projekt zawiera regulacje potęgujące wątpliwości, i to w dość istotnej kwestii jaką jest określenie podmiotów zobowiązanych do korzystania z KSEF. W tym miejscu warto przypomnieć, że w decyzji derogacyjnej Rady UE wskazano, że Polska może stosować odstępstwo od zasad Dyrektywy w stosunku do podatników posiadających na terytorium RP siedzibę. Natomiast z projektu możemy wyczytać, iż KSEF ma objąć również podmioty posiadające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności. Takie rozwiązanie wydaje się wykraczać poza ramy wyznaczone decyzją derogacyjną, co z pewnością będzie przedmiotem uwag zgłaszanych w trakcie trwających konsultacji.

Warto również zwrócić uwagę, że proponowane przepisy dają Ministrowi prawo do wyłączenia stosowania KSEF do określonych przypadków ze względu na specyfikę działalności w drodze rozporządzenia. Pozostawienie takiej regulacji bez projektu rozporządzenia, które doprecyzowywałoby o jakie przypadki może chodzić potęguje niepewność po stronie podatników, gdyż może się zdarzyć, że rozpoczną oni przygotowania do wdrożenia KSEF ponosząc przy tym niemałe koszty, a końcowo okaże się, że zostaną oni wyłączeni z reżimu KSEF.

Ciekawym rozwiązaniem proponowanym w projekcie jest „propozycja faktury korygującej” jaką poprzez KSEF mógłby zgłaszać nabywca do sprzedawcy, a która w efekcie zastępowałaby dzisiejsze noty korygujące.
Podsumowując, wdrożenie obowiązkowego KSEF staje się powoli faktem, a biorąc pod uwagę, że do planowego wejścia w życie omawianych przepisów został nieco ponad rok, warto już teraz przystąpić do prac nad dostosowaniem firmy do nowych realiów.

Projekt jest dostępny na stronach RCL, pod adresem: LINK

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn