Obowiązkowy KSeF – czy już czas na rozpoczęcie wdrożenia w firmie?

13 grudnia 2022 r. | godz. 10:00


Udział bezpłatny

Do wprowadzenia obowiązkowych e-faktur w Polsce pozostał nieco ponad rok. Od 1 stycznia 2024 r. zasadniczo wszystkie faktury powinny być wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem ogólnopolskiego programu informatycznego – Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Data ta została potwierdzona w opublikowanym 1 grudnia projekcie ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej.

Wiemy już trochę więcej o założeniach obowiązkowego KSeF, ale jednocześnie projektowane regulacje budzą wiele wątpliwości i kontrowersji, co dodatkowo utrudnia skomplikowany proces wdrożenia faktur ustrukturyzowanych w firmie. Przejście na KSeF to nie tylko przygotowanie firmy od strony technicznej, ale również zapewnienie odpowiednich zmian w procesach związanych z wystawianiem, otrzymywaniem i obiegiem faktur, procedurach wewnętrznych i umowach. Tylko takie całościowe podejście pozwoli uniknąć zawirowań w działalności firmy.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium “Obowiązkowy KSeF – czy już czas na rozpoczęcie wdrożenia w firmie?”. Odbędzie się ono we wtorek 13 grudnia o godz. 10:00.

Podczas spotkania omówimy najważniejsze nowe zagadnienia wynikające z projektu przepisów wprowadzających obowiązkowy KSeF w zestawieniu z formułą dobrowolną. Przedstawimy również praktyczne problemy wynikające z naszych doświadczeń przy prowadzonych projektach wdrożeniowych.

Webinarium “Obowiązkowy KSeF – czy już czas na rozpoczęcie wdrożenia w firmie?” jest szkoleniem bezpłatnym skierowanym do klientów oraz partnerów biznesowych MDDP. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do strony internetowej, na której odbędzie się webinarium MDDP.

Tomasz Michalik

Partner | Doradca podatkowy
Email:tomasz.michalik@mddp.pl
Tel.: +48 501 733 720

Janina Fornalik

Partner | Doradca podatkowy
Email:janina.fornalik@mddp.pl
Tel.: +48 660 440 141

Magdalena Krzemińska

Starszy konsultant
Email:magdalena.krzeminska@mddp.pl