Punkty kafeteryjne a przychód pracownika

Z roku na rok wzrasta pula benefitów, które pracodawcy oferują swoim pracownikom. Jednym z najpopularniejszych są systemy kafeteryjne. Pracodawca przyznaje pracownikowi punkty, a ten – w ramach katalogu – samodzielnie decyduje, czy i na co chce je przeznaczyć. Trzeba jednak pamiętać, że przyznanie benefitów zawsze wiąże się z określonymi konsekwencjami podatkowymi.

Czy przyznane punkty kafeteryjne są przychodem pracownika?

Odpowiedź na to pytanie, podobnie jak w przypadku odpowiedzi na większość pytań związanych z opodatkowaniem benefitów pracowniczych, brzmi: to zależy.

Od czego?

Przede wszystkim od tego, czy przyznane pracownikowi punkty zostały przez niego wykorzystane.

Samo przyznanie pracownikowi punktów kafeteryjnych (wykupienie ich przez pracodawcę od dostawcy systemu kafeteryjnego i przypisanie do konta pracownika) nie wiąże się z powstaniem po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Dostając same punkty pracownik nie otrzymuje bowiem żadnej konkretnej korzyści. Korzyść taką stanowi dopiero świadczenie, na które punkty zostaną wymienione.

Takie wnioski potwierdza orzecznictwo organów podatkowych. Fiskus wskazuje, że punkty kafeteryjne stanowią dla pracownika nieodpłatne świadczenie, które – w przeciwieństwie do pieniędzy i wartości pieniężnych – pozostawione do dyspozycji pracownika nie generuje jeszcze przychodu do opodatkowania. Nieodpłatne świadczenie, aby zostało opodatkowane, musi zostać otrzymane przez pracownika. To, zdaniem organów podatkowych, dzieje się dopiero w momencie wykorzystania przyznanych punktów (tzn. wymiany np. na bilety do kina/teatru, karnet na siłownię itp.).

Ważne orzeczenie NSA

Podobnie rozstrzygnął NSA w wyroku z 14 marca 2023 r. Sąd pierwszej instancji uznał, że punkty w systemie kafeteryjnym stanowią trwałą korzyść majątkową dla pracownika, mającą konkretny wymiar finansowy, która to korzyść powinna stanowić przychód już w momencie przyznania punktów.

NSA uchylił powyższy wyrok, podkreślając, że  przychód z benefitu w postaci punktów w programie kafeteryjnym powstaje dopiero w momencie wymiany punktów na towary lub usługi.

Co to oznacza dla pracodawców?

Po pierwsze, pracodawcy posiadający w swojej puli benefitów programy kafeteryjne, powinni zweryfikować, czy w prawidłowym momencie rozpoznają przychód po stronie pracowników. W szczególności, czy nie rozpoznają tego przychodu za wcześnie, opodatkowując w rzeczywistości świadczenie, z którego pracownik może w ogóle nie skorzystać.

Po drugie, z uwagi na różnorodność systemów benefitowych u pracodawców, warto przyjrzeć się, czy wdrożone procedury podatkowe uwzględniają specyfikę poszczególnych benefitów i dostępne zwolnienia podatkowe oraz składkowe. Oszczędności podatkowe są tu jak najbardziej możliwe.

Podstawa prawna:

  • 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 199 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powołane orzeczenia:

  • Wyrok NSA z 14 marca 2023 r., sygn. akt II FSK 2116/20.
  • Wyrok WSA we Wrocławiu z 18 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 934/19.
  • Interpretacja indywidualna DKIS z 9 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.706.2022.1.ŁS.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn