Ważna interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną, zgodnie z którą zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części, w jakiej powinny być one sfinansowane przez pracownika lub zleceniobiorcę nie powoduje powstania u nich przychodu (w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). 30 marca 2023 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną[1]. Dotyczy ona skutków podatkowych w PIT zapłaty przez płatnika z własnych środków kwoty zaległych składek na ubezpieczenia…

Punkty kafeteryjne a przychód pracownika

Z roku na rok wzrasta pula benefitów, które pracodawcy oferują swoim pracownikom. Jednym z najpopularniejszych są systemy kafeteryjne. Pracodawca przyznaje pracownikowi punkty, a ten – w ramach katalogu – samodzielnie decyduje, czy i na co chce je przeznaczyć. Trzeba jednak pamiętać, że przyznanie benefitów zawsze wiąże się z określonymi konsekwencjami podatkowymi. Czy przyznane punkty kafeteryjne są przychodem pracownika? Odpowiedź na to pytanie, podobnie jak w przypadku odpowiedzi na większość pytań związanych z opodatkowaniem benefitów pracowniczych,…

Przepisy covidowe nie zawiesiły biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 27 marca 2023 r. (I FPS 2/22) uznał, że przepisy ustawy covidowej zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego nie dotyczyły przedawnienia zobowiązań podatkowych. Podatnicy mogą zatem odetchnąć z ulgą – sąd potwierdził, że nie doszło do wydłużenia terminów na prowadzenie kontroli i wydawanie decyzji przez organy podatkowe. Warto przypomnieć, że przepisy tarczy antycovidowej przewidywały, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19…

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej zobowiązany do uiszczenia składek ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Komplementariusz ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ZUS jako płatnik składek na własne ubezpieczenia, a także jako osoba ubezpieczona. Całość obowiązków ubezpieczeniowych spoczywa na nim, a spółka nie pełni roli płatnika składek. Regulacje „Polskiego Ładu 2.0.” rozszerzyły katalog podmiotów uważanych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach…

Jaki PIT od służbowych elektryków?

Co raz więcej firm decyduje się na modernizację floty samochodowej w kierunku samochodów elektrycznych. Elektryfikacja flot to proces, który trwa, ale wciąż ma ogromny potencjał wzrostu. Wynika to z oczekiwań pracowników, jak również realizacji przez firmy przemyślanej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy polskie przepisy podatkowe są dostosowane do tego trendu? I tak, i nie. Z jednej strony, przedsiębiorcy wykorzystujący samochody zeroemisyjne w swojej działalności mogą korzystać z dodatkowych preferencji podatkowych. W szczególności, limit amortyzacji…

Święta, święta i… podatek?

Większość pracodawców decyduje się przekazać pracownikom prezenty z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Mogą one być przekazane w formie rzeczowej albo jako dodatkowe świadczenie pieniężne. Nierzadko upominki rzeczowe przekazywane są nie tylko pracownikom, ale też członkom ich rodzin. Z tej okazji warto zastanowić się czy takie prezenty nie wiążą się z koniecznością rozpoznania dodatkowego przychodu po stronie pracownika i zapłaty podatku. Prezent jako przychód ze stosunku pracy? Definicja przychodów ze stosunku pracy…

Dywidendy z zagranicy – w jakiej wysokości odliczyć pobrany podatek u źródła?

Powoli zbliża się termin, w którym podatnicy po raz kolejny zobowiązani będą do zadeklarowania swoich dochodów w rocznych zeznaniach podatkowych PIT. Wielu z nich otrzymuje dywidendy z zagranicy. Dywidendy takie zazwyczaj wypłacane są po potrąceniu tzw. podatku u źródła. Wysokość takiego podatku jest różna i jest ustalana w przepisach wewnętrznych poszczególnych państw. Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dywidendy (bez względu na państwo, z którego pochodzą) podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem…

Opodatkowanie bonusu dla przedsiębiorcy

Rozwój technologii oraz gwałtowne zmiany gospodarcze spowodowały, że coraz więcej osób inwestuje w kryptowaluty. W wielu krajach pracodawcy, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy już teraz często decydują się na wypłatę bonusu lub części wynagrodzenia właśnie w walucie wirtualnej. Kryptowaluty, jako dodatkowe wynagrodzenie, pojawiają się również coraz częściej przy rozliczeniach między przedsiębiorcami. Trend ten umacnia się także w Polsce, zwłaszcza w branży IT.…

Obowiązek założenia konta na PUE ZUS od nowego roku będzie dotyczył wszystkich płatników, nawet tych, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Kilka słów o PUE ZUS PUE ZUS, czyli Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez ZUS. Za pośrednictwem konta płatnicy mogą m.in. przekazywać comiesięczne dokumenty rozliczeniowe za swoich pracowników, a także prowadzić korespondencję z ZUS. Kogo będzie dotyczył obowiązek? Z obowiązku założenia profilu informacyjnego ZUS obecnie zwolnieni są płatnicy składek, którzy zatrudniają nie więcej niż 5 pracowników. Od 1 stycznia 2023 r.…

Ulga na powrót – przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski

1 stycznia 2022 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzona została tzw. „ulga na powrót”. Zwolnienie uchwalone zostało w celu zachęcenia podatników do powrotu z emigracji zarobkowej i osiedlenia się na terytorium Polski. Polskie przepisy podatkowe nigdy wcześniej nie regulowały podobnej preferencji podatkowej, stąd zwolnienie dające oszczędności podatkowe budzi wśród podatników wiele wątpliwości i niewątpliwie zasługuje na uwagę. Potoczna nazwa zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt…