Dywidendy z zagranicy – w jakiej wysokości odliczyć pobrany podatek u źródła?

Powoli zbliża się termin, w którym podatnicy po raz kolejny zobowiązani będą do zadeklarowania swoich dochodów w rocznych zeznaniach podatkowych PIT. Wielu z nich otrzymuje dywidendy z zagranicy. Dywidendy takie zazwyczaj wypłacane są po potrąceniu tzw. podatku u źródła. Wysokość takiego podatku jest różna i jest ustalana w przepisach wewnętrznych poszczególnych państw. Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dywidendy (bez względu na państwo, z którego pochodzą) podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem…

Opodatkowanie bonusu dla przedsiębiorcy

Rozwój technologii oraz gwałtowne zmiany gospodarcze spowodowały, że coraz więcej osób inwestuje w kryptowaluty. W wielu krajach pracodawcy, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy już teraz często decydują się na wypłatę bonusu lub części wynagrodzenia właśnie w walucie wirtualnej. Kryptowaluty, jako dodatkowe wynagrodzenie, pojawiają się również coraz częściej przy rozliczeniach między przedsiębiorcami. Trend ten umacnia się także w Polsce, zwłaszcza w branży IT.…

Obowiązek założenia konta na PUE ZUS od nowego roku będzie dotyczył wszystkich płatników, nawet tych, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Kilka słów o PUE ZUS PUE ZUS, czyli Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez ZUS. Za pośrednictwem konta płatnicy mogą m.in. przekazywać comiesięczne dokumenty rozliczeniowe za swoich pracowników, a także prowadzić korespondencję z ZUS. Kogo będzie dotyczył obowiązek? Z obowiązku założenia profilu informacyjnego ZUS obecnie zwolnieni są płatnicy składek, którzy zatrudniają nie więcej niż 5 pracowników. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek założenia…

Ulga na powrót – przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski

1 stycznia 2022 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzona została tzw. „ulga na powrót”. Zwolnienie uchwalone zostało w celu zachęcenia podatników do powrotu z emigracji zarobkowej i osiedlenia się na terytorium Polski. Polskie przepisy podatkowe nigdy wcześniej nie regulowały podobnej preferencji podatkowej, stąd zwolnienie dające oszczędności podatkowe budzi wśród podatników wiele wątpliwości i niewątpliwie zasługuje na uwagę. Potoczna nazwa zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT wskazywać…

Składki ubezpieczeniowe opłacone przez spółkę oraz wypłaty z polisy UFK jako przychód pracownika/Prezesa Zarządu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał wyrok, w którym stanął na stanowisku, że opłacane przez spółkę składki na ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym w części ochronnej rachunku podstawowego, jak i części inwestycyjnej rachunku podstawowego oraz rachunku dodatkowego, stanowią odpowiednio przychód pracowników ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście Prezesa Zarządu (wyrok WSA w Opolu z 21 stycznia 2022 r., sygn. I SA/Op 476/21). Sprawa, którą rozstrzygał WSA dotyczyła objęcia pracowników…

Ostatni dzwonek na podjęcie decyzji o zmianie formy opodatkowania w trakcie roku

22 sierpnia 2022 r. upłynie termin, w którym część samozatrudnionych może zmienić wybraną formę opodatkowania w 2022 r. Dotyczy to przedsiębiorców aktualnie opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 1 lipca 2022 r. wszedł w życie tzw. Polski Ład 2.0. Wprowadził on znaczne zmiany w zasadach opodatkowania przychodów/dochodów, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Przypomnijmy, że od początku tego roku m.in.: zrewolucjonizowane zostały zasady naliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, a także zlikwidowano przepisy pozwalające na odliczenie…

Nowa stawka diety za krajową podróż służbową

28 lipca 2022 r. weszło w życie zmienione Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Po ponad 9 latach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w końcu dokonało rewaloryzacji kwoty diety przysługującej w czasie krajowej podróży służbowej. Nie uległy natomiast zmianie pozostałe zasady naliczania diet i innych należności dla pracowników odbywających podróże służbowe. Dieta wyższa o 8 zł Dieta w czasie…

Zagraniczne zarobki trzeba rozliczać na nowych zasadach

Osoby świadczące pracę w Polsce na rzecz pracodawców z zagranicy samodzielnie obliczają i opłacają zaliczki na PIT. Zarówno „stary” Polski Ład, jak i jego nowelizacja wprowadzają modyfikacje w sposobie ich ustalania. #WIĘCEJ na ten temat w artykule naszego eksperta Doriana Jabłońskiego z zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w Rzeczpospolitej. Powiązane treści Pomoc finansowa dla pracowników z Ukrainy – skutki w PIT Pomoc Ukrainie to zabezpieczenie źródła przychodu Stawka…

Dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych – co z oświadczeniem PIT-2?

Zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego Tzw. Polski Ład, czyli ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105 ze zm.), wprowadził liczne modyfikacje do obowiązujących przepisów podatkowych. Jedną z nich jest zmiana dotychczasowych zasad opodatkowania przychodów z najmu, która może mieć wpływ również na mechanizm liczenia zaliczek ze stosunku pracy. Zgodnie z regulacjami Polskiego…

Gruntowna korekta Polskiego Ładu: planowane zmiany w zakresie PIT

24 marca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza istotne modyfikacje do tzw. Polskiego Ładu, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. Zakłada się, że zmiany te zasadniczo będą obowiązywały już od 1 lipca 2022 r. i będą miały wpływ zarówno na kalkulację bieżących zaliczek na PIT, jak też na rozliczenia roczne za 2022 r. Najważniejsze zmiany obejmą: Obniżenie z 17% do 12%…