Zagraniczne zarobki trzeba rozliczać na nowych zasadach

Osoby świadczące pracę w Polsce na rzecz pracodawców z zagranicy samodzielnie obliczają i opłacają zaliczki na PIT. Zarówno „stary” Polski Ład, jak i jego nowelizacja wprowadzają modyfikacje w sposobie ich ustalania. #WIĘCEJ na ten temat w artykule naszego eksperta Doriana Jabłońskiego z zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w Rzeczpospolitej. Powiązane treści Pomoc finansowa dla pracowników z Ukrainy – skutki w PIT Pomoc Ukrainie to zabezpieczenie źródła przychodu Stawka…

Dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych – co z oświadczeniem PIT-2?

Zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego Tzw. Polski Ład, czyli ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105 ze zm.), wprowadził liczne modyfikacje do obowiązujących przepisów podatkowych. Jedną z nich jest zmiana dotychczasowych zasad opodatkowania przychodów z najmu, która może mieć wpływ również na mechanizm liczenia zaliczek ze stosunku pracy. Zgodnie z regulacjami Polskiego…

Gruntowna korekta Polskiego Ładu: planowane zmiany w zakresie PIT

24 marca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza istotne modyfikacje do tzw. Polskiego Ładu, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. Zakłada się, że zmiany te zasadniczo będą obowiązywały już od 1 lipca 2022 r. i będą miały…

Polski Ład: planowane zmiany w zakresie PIT

Jak wynika z zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów, planowane są kolejne zmiany w ustawie PIT. Najważniejsze zmiany obejmą: obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, w konsekwencji obniżenie kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300 zł miesięcznie, naliczanie zaliczek na PIT w trakcie roku według nowych stawek 12%…

Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce także dla obywateli Ukrainy

7 marca br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W Projekcie znalazł się szereg rozwiązań pomocowych dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski od 24 lutego 2022 r. W skład tych rozwiązań wchodzi m.in. umożliwienie obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Dotychczas uprawnienie…

Pomoc finansowa dla pracowników z Ukrainy – skutki w PIT. Czy przepisy podatkowe są dostosowane do dzisiejszych wyzwań?

Sytuacja w Ukrainie spowodowała bezprecedensowy napływ uchodźców do Polski. Osoby przybywające do naszego kraju stoją w wielokilometrowych kolejkach, starając się przekroczyć granicę samochodem bądź pieszo. W związku z wyjątkową sytuacją, podjęto także wyjątkowe środki, by zaadresować problemy związane choćby z legalnym przekroczeniem polskiej granicy czy też legalizacją pobytu w Polsce setek tysięcy uchodźców. I w tym zakresie spodziewane są również konkretne rozwiązania legislacyjne. Wielu przedsiębiorców wdraża programy wsparcia…

Skąd w Polskim Ładzie wzięła się kwota 12.800 zł?

Obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy Polskiego Ładu budzą mnóstwo wątpliwości. Po zastosowaniu nowych regulacji w praktyce okazało się, że wielu zatrudnionych otrzymało znacznie niższe wynagrodzenie „na rękę” w porównaniu do zarobków w 2021 r. Odpowiedzią na taki stan rzeczy ma być wydane przez Ministra Finansów rozporządzenie z 7 stycznia br. W oparciu o rozporządzenie zobowiązano płatników do podwójnego kalkulowania zaliczek na PIT (wg zasad z 2021 r. i zasad z 2022 r.) i stosowania metody korzystniejszej dla podatników. Dotyczy to jednak wyłącznie…

Elektryczny samochód służbowy 2022

Wysokość dodatkowego przychodu dla pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w oparciu o pojemność silnika. Jako wartość graniczną ustawodawca przyjął 1600 cm3. Pojazdy z równą albo niższą pojemnością silnika generują dla pracownika dodatkowy zryczałtowany przychód w 2021 roku w wysokości 250 zł miesięcznie. Powyżej tej wartości miesięczny przychód wynosi w 2021 roku już 400 zł. Uzależnienie wysokości przychodu od pojemności silnika powoduje, że przepisy ustawy nie odnoszą się…

Polski Ład – ulga na powrót – nowy przywilej podatkowy dla osób osiedlających się w Polsce

W Parlamencie zakończyły się prace nad nowelizacją ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Jedną z nowych propozycji jest „ulga na powrót”, czyli zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu osób przeprowadzających się na stałe do Polski. Dla kogo ulga na powrót? Ulga na powrót będzie przysługiwać każdej osobie, która na stałe zamieszka w Polsce i: będzie miała w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy,…

B2B po nowemu – wpływ Polskiego Ładu na przedsiębiorców

Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projektu dotyczą m.in. częściowego „złagodzenia” podwyżki składki zdrowotnej dla osób samozatrudnionych (B2B). Jednak pomimo zmian stracą przede wszystkim osoby rozliczające się 19-procentowym podatkiem liniowym. Do tego trzeba również dodać skokowy wzrost składek na ubezpieczenia społeczne od 2022 r. (wzrost o blisko 10%).…