rozliczenie PIT

Rozpoczął się sezon rozliczeń PIT za 2023

15 lutego ruszyła akcja rozliczania PIT za 2023 rok. W tym roku zeznania można składać do 30 kwietnia. Nadal można je składać papierowo ale skarbówka zachęca do rozliczania PITu przy wykorzystaniu usługi Twój e-PIT. Co znajduje się w usłudze Twój e-PIT? We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. W przypadku osób zatrudnionych na umowach o pracę, zarabiających na umowach zlecenie, umowach o dzieło, jak również…

IFT-1R

IFT-1R również dla nierezydentów otrzymujących świadczenia zwolnione z PIT

Wkrótce upływa termin na wystawienie przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych informacji IFT-1R. Formularz dotyczy informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Kto i kiedy wystawia IFT-1R? Do wystawienia tej informacji zobowiązani są ci płatnicy, którzy w 2023 r. dokonywali na rzecz osób fizycznych, polskich nierezydentów podatkowych, świadczeń, które zostały wskazane w art. 29-30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to m.in. przychody…

Wakacje składkowe od ZUS dla przedsiębiorców

23 stycznia 2024 r. został opublikowany projekt ustawy[1], który przewiduje, że od 1 października 2024 r. do polskiego porządku prawnego wejdzie nowa instytucja wakacji składkowych.   Jaka jest istota planowanego rozwiązania i kto będzie mógł z niego skorzystać? Instytucja wakacji składkowych przewiduje, że przedsiębiorca będzie zwolniony – w jednym wybranym przez siebie i wskazanym we wniosku miesiącu kalendarzowym – z obowiązku opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz…

Zwrot kosztów dojazdów pracowników zdalnych a konsekwencje w PIT

7 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadziła przepisy dotyczące pracy zdalnej[1]. Nowe regulacje nałożyły na pracodawców kolejne obowiązki, m.in.: zapewnienia pracownikom materiałów i narzędzi pracy oraz pokrywania kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej. Pracodawcy niejednokrotnie decydują się także na zwrot wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z podróżą z miejsca pracy zdalnej – np. miejsca zamieszkania – do biura (na wezwanie pracodawcy). Zapewnianie tych…

Bony, talony oraz inne prezenty świąteczne dla pracowników i ich dzieci

Grudzień, z racji przypadających Świąt Bożego Narodzenia, to czas, kiedy wielu pracodawców decyduje się na przekazanie prezentów swoim pracownikom, jak również ich dzieciom. Praktyka ta wynika z chęci budowania dobrego wizerunku firmy, a także rozwijania pozytywnej relacji z pracownikami. Obecnie do popularnych form świątecznych prezentów przyznawanych pracownikom, zalicza się bony czy talony, które mogą być wymienione na określone towary, czy usługi, np. bon do spa, karty przedpłacone, drobne…

Zielone benefity w nowoczesnych miejscach pracy

Obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi ochrony środowiska zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. Zatrudniający stoją przed wyzwaniem dostosowania się do nowych potrzeb pracowników oraz konkurencyjnego otoczenia. Mimo wysiłków niektórych pracodawców w kierunku promowania zielonej transformacji nowoczesnych miejsc pracy, polski ustawodawca nie motywuje pozostałych do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. W polskim systemie podatkowym brak jest bowiem zachęt – ulg podatkowych, zwolnień,…