Wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2024 r. zostały opublikowane. Wzrost jest istotny (średnio o 15%), co jest związane bezpośrednio ze wskaźnikiem inflacji.

Wybrane maksymalne stawki PON na 2024 r. (za mkw. powierzchni) będą wynosić:

  • grunty związane z działalnością gospodarczą – 1,34 zł,
  • grunty pozostałe (m.in. pod budynkami mieszkalnymi) – 0,71 zł,
  • budynki związane z działalnością gospodarczą – 33,10 zł,
  • budynki mieszkalne – 1,15 zł.

Stawka dla budowli nie jest indeksowana inflacją i wynosi 2% od wartości.

Stawki PON formalnie określają rady poszczególnych gmin. Uchwały w gminach w zakresie PON są na ogół podejmowane w IV kwartale roku poprzedzającego. W przypadku braku podjęcia nowej uchwały, obowiązują stawki z ostatnio obowiązującej uchwały. W praktyce większość gmin stosuje stawki najwyższe lub wartości zbliżone, co wynika z tego, że podatek od nieruchomości jest kluczowym źródłem dochodów własnych gmin.

Istotny wzrost stawek podatku od nieruchomości sprawia, że coraz ważniejsze jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających na zastosowanie ulg podatkowych (stawek preferencyjnych lub zwolnień podatkowych). W szczególności warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • możliwość zastosowania stawek dla budynków mieszkalnych w branży mieszkań na wynajem (PRS),
  • redukcja podstawy opodatkowania dla powierzchni budynków o wysokości niższej niż 2,2 m (np. w związku z sufitem technicznym czy instalacjami przemysłowymi),
  • opodatkowanie budowli (w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r.),
  • opodatkowanie gruntów o przeznaczeniu rolnym lub leśnym.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o tych lub innych możliwościach, zachęcamy do kontaktu z ekspertami MDDP.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn