Akademiki a koszty finansowania

Koszty finansowania dłużnego (KFD) poniesione na budowę i utrzymanie prywatnego domu studenckiego nie korzystają z wyłączenia przy wyliczaniu nadwyżki KFD, o którym mowa w art. 15c ustawy o CIT.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 27 września 2023 r. (sygn. akt II FSK 140/23). Jest to pierwszy wyrok NSA poruszający kwestię uznania prywatnego domu studenckiego za długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej.

Dla przedsiębiorców oferujących studentom usługi zakwaterowania w prywatnych akademikach oznacza to, że przy wyliczaniu nadwyżki KFD, która nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów podatnika, powinni oni również brać pod uwagę wydatki na finansowanie budowy i działalności prywatnych domów studenckich.

***

#WIĘCEJ na ten temat piszą Piotr PaśkoJustyna Adamska na łamach dziennika Rzeczpospolita >
https://www.rp.pl/nieruchomosci/art39292011-akademiki-a-koszty-finansowania.