Rozpoczął się sezon rozliczeń PIT za 2023

15 lutego ruszyła akcja rozliczania PIT za 2023 rok.

W tym roku zeznania można składać do 30 kwietnia.

Nadal można je składać papierowo ale skarbówka zachęca do rozliczania PITu przy wykorzystaniu usługi Twój e-PIT.

Co znajduje się w usłudze Twój e-PIT?

We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. W przypadku osób zatrudnionych na umowach o pracę, zarabiających na umowach zlecenie, umowach o dzieło, jak również będących w zarządach spółek, będą to przede wszystkich dane, które wynikają z informacji PIT-11 wystawianych przez płatników.

WAŻNE! Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulg i odliczeń muszą pamiętać, że w zeznaniach przygotowywanych przez skarbówkę:

  • wpisywana jest tylko ulga na dzieci, na podstawie zeznania z poprzedniego roku. Nie uwzględnia ona np. dziecka, które urodziło się w 2023 r.
  • a rozliczenie przygotowywane jest indywidualnie, czyli nie uwzględnia rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Dlatego przed 30 kwietnia trzeba:

  • przejrzeć udostępnione zeznanie,
  • uzupełnić o preferencje, z których podatnik chce skorzystać, i
  • złożyć je samodzielnie.

W przeciwnym razie zeznanie udostępnione przez organ zostanie automatycznie zaakceptowane.

1,5% podatku dla OPP przy rozliczaniu PITu

Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnik, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2023 r. nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku). Jeżeli chce ją zmienić, musi to zrobić samodzielnie.

Jakie są nowości w rozliczaniu PITu za 2023 rok?

W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.

Osoby takie będą musiały jednak uzupełnić swoje zeznania o te informacje, których KAS nie posiada. Następnie zaakceptować i wysłać zeznanie w usłudze Twój e-PIT.

WAŻNE! W tym przypadku nie będzie automatycznej akceptacji.

A co z osobami rozliczającymi zyski kapitałowe
na formularzu PIT-38?

W przygotowanym przez skarbówkę zeznaniu PIT-38 wykazywane są dane o przychodach i kosztach uzyskania przychodów zawarte w informacjach PIT-8C przesłanych do organu podatkowego oraz strata wykazana w zeznaniu PIT-38 za rok poprzedni.

WAŻNE! Jeżeli podatnik uzyskał inne przychody lub poniósł inne koszty uzyskania przychodów niż te wykazane w udostępnionym zeznaniu, ma obowiązek złożyć PIT-38 samodzielnie. Najczęściej dotyczy to przypadków kiedy podatnicy osiągają dochody z zagranicy lub dochody kapitałowe bez pośrednictwa płatnika.

Chociaż usługa Twój e-PIT stanowi niewątpliwie ułatwienie, okazuje się, że jedynie najprostsze zeznania nie wymagają zmian i można je od razu wysłać lub czekać na automatyczną akceptację.

Jeżeli

  • Państwa sytuacja jest bardziej skomplikowana
  • macie wątpliwości z jakich ulg, odliczeń i preferencji za 2023 rok można skorzystać
  • osiągnęli Państwo dochody z transakcji na zagranicznych rachunkach inwestycyjnych
  • lub macie za granicą zwykły rachunek bankowy, na którym pojawiły się odsetki
  • czy też otrzymujecie dywidendy od zagranicznych podmiotów

zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców.

Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i pomożemy przygotować finalne zeznanie podatkowe za 2023 rok.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn