Podatek od nieruchomości w branży real estate z elementami rozliczania inwestycji

Szkolenie on demand

Czas trwania: 3h

 

Koszt: 590 zł netto

Zagadnienia związane z podatkiem od nieruchomości pozornie wydają się łatwe. W praktyce pojawia się sporo wątpliwości związanych zwłaszcza z zakresem obiektów do opodatkowania oraz ustalaniem podstawy opodatkowania. Dotyczy to również obiektów z branży real estate (m.in. budynków biurowych, handlowych, hal magazynowych, budynków hotelowych i podobnych). Jednym z problemów jest również odpowiednie powiązanie ewidencji środków trwałych z danymi dla potrzeb podatku od nieruchomości. Źródłami wątpliwości mogą być nieprecyzyjne dane z aktów notarialnych lub ewidencji środków trwałych, np. przejętych od innych zespołów księgowych.

Co zrobić w takich sytuacjach? Jak prawidłowo wykazać podstawy opodatkowania?

Na te i inne pytania chcielibyśmy odpowiedzieć w trakcie szkolenia. Postanowiliśmy zaproponować unikatowe szkolenie z elementami warsztatu, w trakcie którego chcielibyśmy skupić się na praktycznych aspektach podatku od nieruchomości w branży real estate. Istotnym źródłem danych dla celów podatku od nieruchomości jest ewidencja środków trwałych prowadzona przez podatnika. W trakcie szkolenia przekażemy wskazówki, jak w praktyce rozliczać budowę/nabycie nieruchomości, aby minimalizować ryzyka czy wątpliwości dla celów podatku od nieruchomości.  

 1. Specyfika opodatkowania gruntów w branży RE.
 2. Specyfika opodatkowania budynków w branży RE.
 3. Zakres typowych budowli podlegających opodatkowaniu PON w brany RE w ramach infrastruktury towarzyszącej.
 4. Specyfika stacji trafo dla celów PON.
 5. Sposób ustalania podstawy opodatkowania budowli w różnych sytuacjach – przykłady zapisów w ewidencjach środków trwałych.
 6. Jak określać środki trwałe w postaci budowli i ich wartości początkowe (cost segregation) w nowych inwestycjach i po transakcji typu asset deal?
 7. Opodatkowanie sieci technicznych.
 8. Rola ewidencji gruntów i budynków.
 9. Zasady opodatkowania przy współwłasności.
 10. Zasady opodatkowania budowli najemców.
 11. Przegląd wybranych orzeczeń TK i sądów administracyjnych.
 • Dla osób w działach podatkowych i finansowych, zajmujących się rozliczaniem podatku od nieruchomości.
 • Dla dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, księgowych.
 • Dla asset/property managerów odpowiedzialnych za rozliczenia podatku od nieruchomości.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników przez 7 dni po jego zakończeniu.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Koszt dostępu do szkolenia dla jednej osoby wynosi 590 zł netto.
 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.
 • Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do strony internetowej, na której odbędzie można odtworzyć szkolenie. Dostęp do szkolenia jest aktywny przez 7 dni.

 • Szkolenie jest płatnym warsztatem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zamówienia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@balonowarepublika.pl

Rafał Kran

Starszy menedżer I Doradca podatkowy
Email: rafal.kran@mddp.pl
+48 693 290 919