Ceny transferowe: wyzwania, z którymi zmagają się pod koniec roku przedsiębiorcy

– Jak ustalić wartość pożyczki udzielanej przez podmiot powiązany w przypadku, gdy została już częściowo spłacona w 2021? Czy jest nią wartość wynikająca z umowy, czy faktycznie pozostająca do spłaty?

Zgodnie z ustawą o CIT wartość transakcji kontrolowanej w przypadku pożyczki lub kredytu ustala się na podstawie wartości kapitału z umów lub innych dokumentów. Jednak zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, wyrażonym w informatorze TPR (w jego drugiej i trzeciej edycji), wartością transakcji pożyczki/kredytu jest najwyższa kwota kapitału udostępnionego w danym okresie raportowanym, ustalona w oparciu o zapisy umowne (np. harmonogram spłat) lub inne dokumenty (rachunki bankowe, noty księgowe, salda kont). Jest to więc podejście bardziej liberalne niż to, które wynika z ustawy. Warto zwrócić uwagę, że to podejście zostało również wyrażone w interpretacjach indywidualnych dyrektora KIS z 11 lipca 2022 r. (0111-KDIB1-1.4010.19.2022. 1.JD) i z 25 listopada 2022 r. (0111-KDIB1-2.4010.612.2022. 1.EJ). Biorąc zatem pod uwagę informacje zawarte w informatorze TPR oraz wskazane interpretacje, stosowanie liberalnego podejścia, zgodnie z którym wartością transakcji jest najwyższa kwota kapitału udostępnionego w danym okresie, wydaje się być podejściem bezpiecznym i korzystnym dla podatników.

***

Cały artykuł autorstwa Magdy Marciniak, Magdaleny Dymkowska, Agnieszki Krzyżaniak, Marty KlepaczAdriana Mroziewskiego na stronie rp.pl – link