Czy można uciec od obowiązków TP? Może można, ale po co?

A gdyby tak od obowiązków z zakresu cen transferowych można było uciec najbliższym samolotem?

O tym, że można wypełnić albo chociaż zaplanować obowiązki z zakresu TP z wyprzedzeniem i spędzić spokojne wakacje mówiliśmy podczas webinarium 31 maja „Transfer Pricing 2021, czyli last minute na bezstresowe wakacje” oraz w jednym z ostatnich wpisów. Dzisiaj pokażemy Państwu, na czym koncentrować swoją uwagę wypełniając obowiązki z zakresu cen transferowych.

Po co nam obowiązki z zakresu TP?

Zacznijmy zatem od początku:

  1. Ceny transferowe są narzędziem uzgadniania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi.
  2. W procesie ustalania cen, podmioty powiązane powinny kierować się tzw. zasadą ceny rynkowej (ang. arm’s length principle), czyli ustalać ceny na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Zatem: Wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych powinno doprowadzić do wykazania rynkowości transakcji.

Analizując obowiązki dokumentacyjne za rok 2021 widać, że poza rozszerzeniem obowiązków dot. transakcji rajowych, niewiele się zmieniło. Warto skupić zatem całą uwagę na udowodnieniu rynkowości transakcji.

W przypadku transakcji rajowych, przed podatnikami duże wyzwanie, żeby je poprawnie zidentyfikować, dochowując należytej staranności. Pomocne może okazać się wsparcie doradców w przygotowaniu odpowiedniej procedury weryfikacji dostawców, czy wsparcie w samej weryfikacji. W pozostałych kwestiach warto zadać sobie kilka podstawowych pytań:

  • Czy moja transakcja została zawarta w zgodzie z zasadą ceny rynkowej?
  • Czy zawarcie transakcji lub zawarcie transakcji w takiej formie było racjonalne biznesowo?
  • Czy moje analizy cen transferowych są aktualne? Czy nie minął 3-letni okres aktualności analizy albo nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia ekonomicznego? Może na warunki mojej transakcji wpłynął COVID-19 (na minus, ale może na plus) albo niesprzyjająca koniunktora gospodarcza wywołana inflacją, czy wojną na Ukrainie?
  • Czy moja dokumentacja cen transferowych odwzorowuje rzeczywisty przebieg mojej transakcji, a nie jest tylko przepisaniem zapisów z umowy? Czy w przypadku transakcji rajowych, zawiera dodatkowo wymagane elementy?
  • Czy funkcje, które pełnię w transakcji oraz ryzyka, które ponoszę, są spójne z moim profilem funkcjonalnym? Czy jestem za nie prawidłowo wynagradzany?
  • Czy moja transakcja została prawidłowo zaraportowana w TP-R?

Dlaczego tak ważne jest rzetelne wypełnienie obowiązków TP?

Rzetelne wypełnienie obowiązków TP jest ważne, bo transakcje te są naprawdę kontrolowane. Organy wyposażone w informacje raportowane w TP-R mogą precyzyjnie typować podmioty do kontroli. Praktyka pokazuje, że najczęściej kontrolowane transakcje to te dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, usług, ale też transakcje finansowe.

Ponieważ ewentualne nieprawidłowości wykazane w trakcie kontroli mogą wiązać się z surowymi sankcjami (w tym sankcjami karno-skarbowymi dla osób odpowiedzialnych za kwestie związane z cenami transferowymi). Warto by nasza dokumentacja była przygotowana tak, aby w sposób kompletny i bez żadnych wątpliwości udowadniała, że nasza transakcja została ustalona na warunkach rynkowych. Wtedy nawet jeżeli ewentualna kontrola nie będzie dla nas przyjemnością, może być tylko formalnością.

***

Ponieważ chętnie dzielimy się z Państwem czymś, na czym znamy się najlepiej – solidną dawką wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu cen transferowych, zapraszamy Państwa na nasze kolejne szkolenia (najbliższe już 14 czerwca) oraz do kontaktu.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn