DAC7 – nowe obowiązki sprawozdawcze platform cyfrowych

6 czerwca 2024 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął tekst nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw oraz przekazał ją Prezydentowi do podpisu.

Nowelizacja ustawy implementuje do polskiego porządku prawnego regulacje unijnej dyrektywy DAC7[1], która nakłada na platformy cyfrowe obowiązki raportowania danych dotyczących sprzedawców działających za pomocą tych platform.

Zgodnie z przyjętymi przepisami operatorzy platform cyfrowych są zobowiązani do zbierania i raportowania informacji o osobach, które z wykorzystaniem tych platform dokonują określonych rodzajów transakcji, tj.

  • sprzedaży towarów,
  • osobistego świadczenia usług,
  • udostępniają środki transportu,
  • udostępniają nieruchomości i ich części.

Przekazaniu do fiskusa podlegać będą dane o sprzedających, którzy w okresie sprawozdawczym wykonali nie mniej niż 30 czynności dotyczących sprzedaży lub ich wynagrodzenie z tego tytułu przekroczyło równowartość 2000 EUR.

Dodatkowo operatorzy będą zobowiązani do dochowania należytej staranności oraz wprowadzenia procedur związanych ze zbieraniem i weryfikowaniem informacji oraz przetwarzaniem danych osobowych.

Kogo dotyczą nowe obowiązki?

Kluczowe elementy dyrektywy DAC7 oraz jej polskiej implementacji dotyczą przede wszystkim podmiotów działających w formule marketplace, platform najmu krótkoterminowego oraz aplikacji do przewozu osób.

Niemniej wszelkie podmioty operujące oprogramowaniem (aplikacją, witryną internetową itp.), które łączą ze sobą dwie strony transakcji, powinny już teraz przenalizować, czy w świetle wspomnianych przepisów nie mają nowych obowiązków.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2024 r. Co istotne, operatorzy platform cyfrowych będą musieli zaraportować także dane o sprzedawcach i ich transakcjach dotyczące okresu sprzed wejścia w życie przepisów, tzn. dane za lata 2023 i 2024. Powyższe jest wynikiem opóźnienia Polski w implementacji regulacji, która miała obowiązywać od końca 2022 r.

Jeżeli potrzebują Państwo jakiegokolwiek wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Paweł Goś

Doradca podatkowy

Paweł.Gos@mddp.pl  

tel. +48 602 704 577

Klaudyna Matusiak-Frey

Doradca podatkowy

Klaudyna.Matusiak-Frey@mddp.pl 

tel. +48 503 972 897

lub innym Państwa doradcą ze strony MDDP.

[1] Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.