Dealerzy idą w duży sport

Dealerzy wspierają lokalne kluby, drużyny młodzieżowe czy poszczególnych sportowców. Jednak coraz częściej branża angażuje się także w sport na poziomie ogólnopolskim, a nawet światowym. Czy można to przeliczyć na namacalne korzyści finansowe?

W tym kontekście Jacek Wojtach, starszy menedżer, doradca podatkowy w MDDP, przypomina, że sponsorowanie sportu to korzyści podatkowe:

Od 2022 r. funkcjonuje w prawie podatkowym tzw. ulga sponsoringowa pozwalająca odliczyć 50 proc. wydatków na sponsoring – co ważne, wcześniej zakwalifikowanych w 100 proc. jako koszty uzyskania przychodu – od podstawy opodatkowania PIT/CIT. Oznacza to, choć w dużym uproszczeniu, że w ostatecznym rozrachunku za każdą złotówkę wydaną na działania sponsoringowe, dealer może sobie „rozliczyć” podatkowo 1,5 zł. Sęk w tym, że ulga dotyczy ściśle określonych aktywności, m.in. sponsoringu klubu sportowego czy opłacania stypendium.

W innych przypadkach sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Rozliczenie podatkowe sponsoringu, w tym sportowego, jest uzależnione przede wszystkim od tego, czy ma on charakter „właściwy” czy „niewłaściwy”. Co to znaczy? W rozumieniu organów podatkowych sponsoring właściwy to taki, w którym świadczenia obydwu stron mają charakter ekwiwalentny, czytaj: sponsorowany jest zobowiązany do określonych działań na rzecz sponsora, np. jego reklamy. W takim przypadku wydatki sponsora mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a sponsorowany zapłaci podatek na zasadach właściwych dla umowy zlecenia.

Co jednak ze sponsoringiem „niewłaściwym”?

W tym przypadku „beneficjent” nie jest zobowiązany do żadnych działań na rzecz sponsora. Ta opcja postrzegana jest tradycyjnie przez organy podatkowe jako darowizna, która nie może zostać podatkowo odliczona przez sponsora – sponsorowany opłaca wówczas zwykły podatek od darowizn. Nowsze rozumienie tematu, proponowane przez większość ekspertów, określa natomiast takie wydatki jako działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR, a więc kwalifikujące się dla sponsora do kosztów podatkowych – podkreśla nasz ekspert.

***

#WIĘCEJ w miesięczniku Dealer >> https://www.miesiecznikdealer.pl/.