Finansowanie w walucie obcej – główne problemy

Kluczową różnicą między finansowaniem w rodzimej walucie a zagranicznej są podatkowe różnice kursowe, ale analiza jest też konieczna w przypadku działań takich, jak przewalutowanie lub referencja finansowania złotówkowego do waluty obcej.

Warto wspomnieć o różnicach kursowych w kontekście kosztów finansowania dłużnego i ich limitowania. Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 23 listopada 2022 r. sygn. akt II FSK 652/20) odnosząc się w rozpatrywanej sprawie do finansowania nabycia udziałów spółki, która łączyła się z nabywcą w kolejnym kroku (tzw. debt push down), orzekł, że ujemne różnice kursowe należy zaliczyć do kosztów finansowania dłużnego jako zdarzenie o charakterze obiektywnym, związane z uzyskaniem od innych podmiotów środków finansowych i korzystaniem z tych środków.

Podobna sytuacja ma miejsce także w przypadku umowy tzw. cash poolingu. Uznanie, że mechanizm przenoszenia sald stanowi swego rodzaju wzajemne kredytowanie się podmiotów, powoduje możliwość traktowania ich jak pożyczki.

___

#WIĘCEJ w artykule Jacka Wojtacha i Marii Bogrycewicz w cyklu na temat skutków podatkowych  finansowania inwestycji na stronie Rzeczpospolitej:

https://www.rp.pl/finanse/art38201141-finansowanie-w-walucie-obcej-glowne-problemy.