Firmy zapłacą nowy podatek minimalny. Miliardy złotych rocznie do budżetu. Jest projekt

 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt tzw. globalnego podatku minimalnego. Nową daniną zostaną objęte największe przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe. Resort szacuje, że wpływy do budżetu państwa będą przekraczały 2,5 mld zł rocznie.

 

Podatek minimalny mają płacić największe międzynarodowe grupy kapitałowe (o przychodach rocznych co najmniej 750 mln euro na poziomie skonsolidowanym). Zasadniczo chodzi o to, aby globalne korporacje płaciły minimum 15 proc. podatku dochodowego, niezależnie w którym kraju wypracowują zysk.

W miniony czwartek Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wdrażającej unijne przepisy. W praktyce to bardzo skomplikowane regulacje. Wystarczy powiedzieć, że projekt to 154 strony przepisów, a uzasadnienie 275 stron.

Jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do nowego podatku?

Na to pytanie odpowiada Monika Dziedzic, partner, doradca podatkowy, radca prawny w MDDP:

Polskie spółki należące do międzynarodowych grup kapitałowych, podlegających opodatkowaniu globalnym podatkiem wyrównawczym, powinny zwrócić szczególną uwagę na brzmienie przepisów dotyczących obowiązków sprawozdawczych, w tym przede wszystkim w zakresie ustalenia, czy informacja o opodatkowaniu wyrównawczym za rok podatkowy składana powinna być w Polsce, czy w państwie siedziby innej jednostki. Od rozstrzygnięcia tego problemu będzie zależał m.in. rodzaj, jak i zakres przekazywanych urzędom skarbowym danych.

Nasza ekspertka dodaje, że podatnicy powinni zadbać o prawidłowe, rzetelne i terminowe składanie omawianych informacji, by uchronić się przed odpowiedzialnością karnoskarbową, którą przewidują projektowane przepisy.

Podatnicy powinni także pamiętać o konieczności terminowego składania zeznania o wysokości należnego podatku (tj. globalnego i krajowego podatku wyrównawczego, a także podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków) i jego zapłacie. W tym wypadku niewywiązywanie się z tego obowiązku spowoduje powstanie odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego na zasadach ogólnych – ostrzega Monika Dziedzic.

 

***

#WIĘCEJ na stronie Business Insider >
https://businessinsider.com.pl/prawo/podatki/jest-projekt-globalnego-podatku-minimalnego-ile-zaplaca-duze-firmy/5lz99ss.